Opptrapping av streiken, mye undervisning rammes

Fra mandag 29. august er det varsla opptrapping av lærerstreiken. Godt over halvparten av lærerne ved Romsdal vgs er da tatt ut i streik. Det vil ramme mye undervisning ved skolen.

Skriv ut

Her er ei punktvis oppsummering av den etterfølgende informasjonen:

  • Streiken preger skolehverdagen for elevene og rammer ulikt. Nytt streikeuttak fra mandag gjør at mye undervisning rammes.
  • Følg med på skolens nettside, der finner du oppdatert informasjon.
  • Avdeling Fannefjord og avdeling for Alternativ opplæring (AO) er ikke berørt av streiken, og der går undervisninga som normalt.
  • Skolens miljøveiledere er ikke i streik. De vil støtte opp under det gode og trygge skolemiljøet, men gjennomfører ikke undervisning
  • Skoleskyss er ikke omfattet av streik. Elever som har rett på skoleskyss, kommer seg både til og fra skolen.
  • Fraværsreglene: Fram til ny beskjed blir gitt, har alle elevene møteplikt til alle timer på alle årstrinn.
  • Elevene finner oppdatert timeplan i VIS. Det kan være avvik fra timeplanen. Da er dette levert på papir til elevene.
  • Vi oppfordrer alle foreldre til å snakke med sin elev for å høre hvordan det går i skolehverdagen og slik være tett på. Ta også kontakt med skolen dersom dere opplever at dette ikke går så bra for din ungdom.
  • Les også om skolePC, vårt felles ansvar for skolemiljøet og om innføringsklassen som kommer om noen dager.

En skolehverdag med streik

Mange elever og foreldre lurer nok på hva som skjer de neste dagene - og kanskje ukene. På skolens nettside vil vi legge ut informasjon så snart vi vet mer om streikens konsekvenser.
 
Til tross for at det nå er varslet et stort streikeuttak av lærere, kan vi glede oss over at elevene ved Romsdal vgs fikk en normal skolestart denne uka. Vi som har fulgt elevene noen dager, ser at dette er et veldig flott kull. Vi møter mange smilende ungdommer i klasserom og i fellesarealene. I kantina vrimler det av elever fra hele skolesamfunnet og det er god atmosfære med prat og latter.

Vi legger mye arbeid i at elevene skal bli godt kjent med hverandre og skolen de første ukene av skoleåret. Allerede første skoleuke er vi i gang med VIP-makkerskap. Da skal elevene trene på å være gode kolleger for hverandre. Alle har en arbeidspartner og er del av en mindre makkergruppe. Dette gjør vi for å etablere et klassemiljø der alle kjenner tilhørighet og der ingen faller utenfor. Målet er å bidra til tryggere elever og bedre læringsutbytte. Vi opplever at lærerne har lagt ekstra innsats i dette arbeidet i år, med tanke på det som skal komme neste uke. 

Undervisninga rammes av streiken

Fra mandag 29. august vil de lærere som er tatt ut i streik naturlig nok ikke kunne gjennomføre arbeidet sitt ved skolen. Følgen av dette er at mye undervisning rammes. Noen elever vil merke lite av streiken, mens andre nesten ikke vil ha undervisning.
Det er viktig å presisere at ingen lærere ved avdeling Fannefjord eller ved vår avdeling for Alternativ opplæring (AO) er berørt av streiken. Det betyr at opplæringa går som vanlig ved de to avdelingene.

Ved de fleste andre avdelinger er det kun et fåtall lærere på skolen fra mandag.  

Streik – og streikens konsekvenser

Alle elever skal ha fått informasjon fra lærerne sine om hva som blir annerledes under streiken. Egne timeplaner med oversikt over de timene som går som normalt vil bli gjort tilgjengelig for elevene i VIS. For enkelte klasser er det gjort manuelle endringer og tilpasninger for å komprimere dagen for elevene. I disse tilfellene er det delt ut timeplaner på papir til elevene.

Timene til streikende lærere går ut, og elevene vil da ikke få undervisning. Vi vil gjøre vårt beste for å gjennomføre alle andre timer slik de er planlagt. Elevene må nok likevel være forberedt på at ikke alt går helt etter plan. 

I tråd med reglene i arbeidslivet, er det klart streikebryteri dersom skolen setter inn andre lærere til å undervise i klassene til en streikende lærer, og det er tilsvarende ikke anledning til å la elever som er satt opp i en streikende lærers klasse få være inne i en ikke-streikende lærers undervisning. Vi følger selvsagt utviklingen fortløpende, og vurderer sammen med skoleeier, Møre og Romsdal fylkeskommune, til enhver tid hvilke tiltak som er de riktige. Konsekvensen er at elever vil ha dager med ingen undervisning, andre kanskje med bare en time eller to. Elevene må derfor organisere hverdagene sine ulikt. De skal selvsagt møte når det er undervisning, men i de timene der læreren er i streik, er det valgfritt om man vil være på skolen, hjemme eller andre steder.

Det er god plass på skolen for å sitte å jobbe med fag – enten i klasserommet (der timen skulle ha vært gitt), i kantina, på biblioteket eller rundt om i ulike fellesarealer. De elevene som velger å være på skolen, må rette seg etter skolens regler. Det må være ro slik at det er mulig å gjennomføre undervisning i klasserommene. Med bakgrunn i skolens strenge HMS regler i verkstedene, vil vi ikke gjennomføre praktisk undervisning som vi ikke føler oss helt trygg på er forsvarlig.

Skolens miljøveiledere vil være tilgjengelig for elevene både i undervisning og i perioder på dagen der det er bortfall av undervisning med bakgrunn av streiken. De vil ta ekstra vare på særlig sårbare elever og jobber ellers aktivt med skolemiljøet som helhet. Miljøveiledere vil ikke ta over undervisning som ellers ville blitt utført av læreren som er i streik!

Snakk med ungdommen din!

Vi oppfordrer alle foreldre til å snakke med sin elev for å høre hvordan det går i skolehverdagen og slik være tett på. Ta også kontakt med skolen dersom dere opplever at dette ikke går så bra for din ungdom. Vår rådgiver for spesialpedagogikk, Sigve Berg og miljøveileder Kjetil Kirkevåg vil kunne yte ekstra hjelp til de elevene med størst behov for oppfølging. Kjetil kan dere nå på telefon 900 66 159 

SkolePC og skoleadministrativt system

Elevene som hadde bestilt skole-PC vil få denne utlevert før helga, og alle elever får Microsoft365-pakka. Skolen bruker Teams som læringsplattform, og denne vil vi også bruke aktivt for å orientere elevene om utviklinga i streiken. Timeplan, fravær og vurderinger finner elevene i VIS. Også foreldre har tilgang til VIS så lenge eleven er under 18 år. Her finner du mer informasjon om VIS for foresatte. 

Romsdal vgs – en trygg skole for elevene

Romsdal videregående skole skal være en trygg skole å gå på. Sammen med elevrådet og resten av skolemiljøet har vi bestemt at det skal være nulltoleranse for mobbing ved skolen. Trivsel er et felles ansvar, som alle elever og ansatte skal ta på alvor. Alle skoler i Norge er forpliktet til å sikre elevene et godt psykososialt miljø, for slik å hindre mobbing og mistrivsel. Dette er regulert i opplæringslovens kap. 9A, som stiller tydelige krav til hvordan eventuelle brudd på dette skal behandles. Hvis elever opplever noe som er utrivelig, så si ifra med en gang til kontaktlærer eller til avdelingsleder. Hvis du som foresatt er bekymret for skolemiljøet til ungdommen din, skal du ikke nøle med å kontakte oss, enten ved kontaktlærer eller avdelingsleder. Det skal være trygt å være elev hos oss, også under streiken. Her kan du lese mer om det trygge skolemiljøet

Sammen skaper vi framtida!

Skolens visjon er «Sammen skaper vi framtida!» Denne visjonen sier noe om hvordan vi vil at Romsdal vgs skal oppleves av elever som går her hos oss. Visjonen står for samarbeid, innovasjon og kreativitet, men også vennskap og respekt. Vi vil at elevene skal ha håp og tro om ei framtid med trygg jobb og et godt liv.

Visjonen om en trygg framtid håper vi å kunne dele med elevene i innføringsklassen som starter hos oss om noen få dager. Da kommer 15 elever fra Ukraina for å gå sammen med de andre elevene ved skolen. Innføringsklassen skal ha tilhold i G-blokka og gå sammen med elevene ved Salg, service og reiseliv. 

Fraværsreglene

Utgangspunktet er at elevene har møteplikt til alle timer på alle årstrinn. Fram til vi får retningslinjer fra fylkeskommunen, gjelder dette også under streiken. Elever som mister undervisning på grunn av at læreren streiker, vil selvfølgelig ikke få fravær. Dette skoleåret gjelder også de vanlige fraværsreglene fra før pandemien. Vi skiller mellom dokumentert og udokumentert fravær. Alt udokumentert fravær skal alltid føres på vitnemål, og teller inn på fraværsgrensen. Etter nærmere regler kan eleven kreve at inntil 10 skoledager dokumentert fravær per skoleår ikke føres på vitnemålet. 
Er du frisk skal du møte på skolen til de timene som avholdes. Hvis en elev er syk, er det ikke noe problem å være hjemme uten legeerklæring så lenge dette skjer forholdsvis sjelden, men dersom det blir snakk om mer, må du ha legeerklæring eller tilsvarende. 

Dersom elever har kronisk sykdom er det svært viktig at man tar med legeerklæring til skolen på dette. Noen fraværsgrunner er å regne som dokumentert. Eksempler på dette er deltakelse i politisk arbeid, velferdspermisjoner, møte hos rådgiver/PPT, helligdager for trossamfunn utenom den norske kirke, organisert studiearbeid og deler av kjøreopplæringen. Vi vil ellers komme tilbake med mer informasjon om fraværsreglene i foreldremøtene i avdelingene. Fraværsreglene finner du her.

•    Ble skoledagen litt vanskelig under streiken? Ring miljøveileder Kjetil Kirkevåg på tlf 900 66 159.
•    Ved andre spørsmål, ta kontakt med skolen på tlf. 71 28 33 00.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.