Ordinær skole for elever ved Romsdal vgs fra i morgen

Fra i morgen, mandag 23. november åpner vi skolen igjen for ordinær undervisning, etter at vi måtte holde stengt fredag. Skolen vil arbeide etter gult tiltaksnivå.

Skriv ut

Etter at kommuneoverlegen valgte å stenge Romsdal vgs for å få oversikt over smittesituasjonen, har smittesporingsteamet i Molde kommune i dag, søndag 22. november konkludert med at det nå er kontroll med smitteutbruddet ved skolen.

Ingen av elever og ansatte som ble vurdert som nærkontakter har testet positivt for Covid-19. 

Kommuneoverlegen har konkludert med at det nå skal være trygt for elever og ansatte å komme tilbake til skolen, men at det fortsatt er svært viktig at alle følger smittevernreglene. 

Status for skolen nå er at totalt fem elever er bekreftet positive med Covid-19. Dette førte til at kommuneoverlegen satte seks klasser med over 90 elever og 23 lærere i karantene. Elever som er i karantene vil få hjemmeundervisning gjennom hele karantenetiden. 

Med unntak av elever som har fått melding fra smittesporingsteamet i Molde om at de er i karantene, skal alle elever møte til vanlig undervisning mandag. Det er bare elever som er syke med luftveissymptomer eller som er satt i karantene som har krav på hybrid undervisning eller hjemmeskole. Elever som er borte med bakgrunn i sykdom skal levere egenmelding. 
Som ledd i smittevern ved skolen, utfører vi nå forsterket renhold av alle berøringsflater. Vi har også stengt enkelte områder i fellesarealene.

Tiltaksnivå gult innebærer følgende smittevernregler:

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
  • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
  • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
  • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
  • Unngå trengsel og store samlinger

Vi vil også senere kunne få lokale utbrudd av Covid-19, og det har derfor stor betydning at ungdom kan gå på skole i utbruddsperioden samtidig som smittevernet ivaretas, både for elevene og de ansatte.

Skolen har planverk for å sikre drift av undervisninga dersom det ved senere tiltak iverksettes rødt nivå.