Parkering

Fra onsdag 18. mai 2022 er det kun kjøretøy med gyldig parkeringsbevis som får parkere ved Romsdal vgs. Kjøretøy uten godkjent parkeringsbevis vil bli bortvist av vakter ved innkjøringa til skolen.

Skriv ut

Ved innkjøringa til skolen henger skilt om Soneparkering (Parkering kun på oppmerkede plasser for kjøretøy med spesiell tillatelse). Hittil i år har det vært plass til alle kjøretøy, men nå ser vi dessverre at parkering er blitt et økende problem. Enkelte dager er det helt fullt på alle parkeringsplasser, og flere sirkulerer lenge for å finne en ledig plass. Vi ser også et økende problem med at kjøretøy parkerer utenom oppmerket plass. Dette betyr at vi dessverre må stramme inn hvem som har tillatelse til å parkere.

I mai og juni arrangeres mange eksamener for privatister ved skolen. Flere av privatistene har lang veg til skolen, og mange av disse er avhengig av å bruke bil og finne parkeringsplass for å gjennomføre eksamen. Privatistene skal prioriteres, og vil få eget gjesteparkeringsbevis.

Vi registrerer også at mange elever blir kjørt nesten helt til inngangsdøra. Dette skaper både farlige situasjoner og utfordringer ved inn-/ utkjøring til skolen. Også disse bilene vil bli stoppet ved innkjøringa, og henvist til rundkjøringa ved garasjene. Vi anbefaler elever og foresatte å ta dette på alvor for å hindre at det blir kaos ved skolens innkjøring denne våren.

Det er Romsdal parkering som vil få oppdraget med å regulere parkeringa ved skolen. Kjøretøy uten oblat/ gjesteparkering som parkerer på skolens private soneparkering risikere å få kontrollavgift/ parkeringsbot.

Det er egen parkering for tohjulinger og ATV-er. Det er ikke anledning for disse å parkere utenom tilvist/ skiltet plass.

Ellers er det vår, og mildt i lufta. I et miljøperspektiv anbefaler vi at så mange som mulig går, sykler eller benytter kollektivtilbud for å komme til skolen. Elever med lang veg til skolen vil uansett ha rett på gratis skoleskyss.

-rektor-