PCR-test tilgjengelig for ansatte og elever ved Romsdal vgs

Skolen deltar i Molde kommune sitt prosjekt med PCR-testing av korona. Vi har tilgjengelig et begrenset antall tester som elever kan få utdelt dersom det er sykdomstegn og mistanke om smitte, eller ved mistanke om nærkontakt. Så langt lageret rekker kan også foreldre/ foresatte hente test på skolen.

Skriv ut

Dessverre ser vi nå at det er oppblomstring av smitte, og at dette trolig vil øke fram mot jul. Regjeringen har innført strengere tiltak og vi blir minnet på at koronapandemien ikke er over. Hos oss gjelder nå følgende smitteverntiltak:

  • Elever og ansatte anbefales å ha færrest mulig nærkontakter og holde avstand til andre - så godt det lar seg gjøre
  • Fortsatt gjelder regelen om god håndhygiene. Vi har spritdispensere ved alle innganger og elever/ ansatte må bruke disse på veg inn og ut av skolen hver dag!
  • Hoste/ nyse i albuen

Ut over dette er det foreløpig ikke innført økt smittevern-nivå ved Romsdal vgs.

Høyt sykefravær hos både elever og ansatte
Ved flere avdelinger opplever vi av ulike grunner svært høyt sykefravær hos både elever og ansatte. Mange følger nasjonale råd om å være hjemme fra jobb, selv med milde symptomer. I en periode der også den mer harmløse influensaen har slått inn, medfører dette at det er krevende å opprettholde det daglige nivået på opplæringa. Vi setter inn vikarer, og gjør ellers alt som står i vår makt for å opprettholde en forsvarlig undervisning for elevene. Men ber også om forståelse for at dette er en krevende tid for både elever og ansatte, og at det vil være perioder der vi sliter med å få skoledagen til å henge skikkelig sammen. For klasser der vi ser at dette medfører faglige utfordringer, vil vi sette inn avbøtende tiltak i andre termin - fram mot skoleslutt våren 2022.

PCR-test til hjemmebruk
For å redusere antall fraværsdager med bakgrunn i mistanke om koronasmitte, har vi meldt oss på Molde kommune sitt pilotprosjekt med PCR-testing. Alle ansatte ved skolen har nå fått utdelt en PCR-test til hjemmebruk. Ansatte kan teste seg selv eller et familiemedlem ved symptomer på korona. Målet er å korte ned tiden den enkelte må være hjemme fra jobb på grunn av symptomer og ventetid på prøvesvar.

Hurtigtester eller PCR-test for elevene?
Vi har hurtigtester tilgjengelig for elever som er urolig for om de kan være smittet av korona. Vi har også ca 150 PCR-tester tilgjengelig for elever. PCR-testen er svært mye mer treffsikker enn ved hurtigtesting.

Nederst på denne sida finner du informasjon og brukerveiledning fra Molde kommune.
Så langt lageret rekker, kan også foresatte hente PCR test på skolen. Ta kontakt i resepsjonen i Langmyrvegen eller ved Fannefjord.