Rødt tiltaksnivå og utsatt skolestart ved Romsdal vgs

Etter samråd med kommuneoverlegen i Molde er det bestemt at Molde vgs og Romsdal vgs skal holde stengt mandag 4. og tirsdag 5. januar. Vi starter digital undervisning så snart som mulig, for enkelte klasser alt fra mandag 4. januar.

Skriv ut

For å begrense økning i smitten i januar har regjeringen besluttet at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler skal gå over til rødt tiltaksnivå, uavhengig av det lokale smittenivået. 

Elevene har hjemmeskole de to første dagene etter juleferien for å hindre videre smittespredning i regionen og for at lærerne skal få forberede opplæring etter rødt smittevernnivå. Det vil være mulig å komme på skolen for å hente skolebøker, men dette må avtales med kontaktlærer da mange klasserom vil være låst.

Fra onsdag 6. januar blir det gitt undervisning etter RØDT tiltaksnivå. Alle elever vil bli kontaktet av sine kontaktlærere i løpet av mandag og/ eller tirsdag. Da blir det orientert om hvordan vi organiserr opplæringen de neste to ukene.

Så langt som mulig vil elever få møte på skolen hver dag, men dette avhenger av om undervisningsopplegg og klasserom er tilrettelagt for opplæring i samsvar med smittevernreglene.

  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Dele elever i mindre grupper
  • Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Alternerende oppmøtetider og Dele elever i mindre grupper innebærer at mange klasser vil få et kombinert tilbud mellom hjemmeundervisning og undervisning på skolen denne perioden. For en del elever innebærer dette at halve klassen får undervisning i klasserommet mens resten får opplæring digitalt hjemme (hybrid undervisning). Alle elever skal få tilbud om å komme på skolen i løpet av disse to ukene. Klassene vil få plan for perioden fra sin kontaktlærer.

Ved yrkesfag kan enkelte klasser få beskjed om at de skal møter på skolen til ulike dager. Ved HO vil Vg1 møte uke 1 og Vg2 vil møte uke 2.

Rødt tiltaksnivå vil innebære redusert antall elever som skal møte på skolen, og dermed også mindre press på skoleskyss. Vi henstiller likevel elever om å vise hensyn til hverandre når dere tar skoleskyss. Det er samferdselsavdelinga i fylkeskommunen som har ansvaret for smittevern på buss og ferge.

Vi har plassert ut spritdispensere ved alle inngangsparti. Alle elever og ansatte skal sprite hendene på veg inn i skolebygget/ vaske hendene når de kommer til klasserommet (vi anbefaler at du også gjør dette på veg hjem etter endt skoledag). Ellers gjelder følgende:

Elever og ansatte anbefales å benytte inngangspartiet som er nærmest avdelinga der de hører til (for å unngå trengsel i hovedinngangen/ kantina/ amfiet ved skolestart).

Det blir fortsatt utført ekstra renhold av alle kontaktflater på skolen.

Elever og ansatte skal vaske av pulter/ bord og stoler som benyttes.

Utstyr som benyttes av flere elever skal sprites etter bruk. Dette gjelder spesielt i verkstedene og i kroppsøving.

Kantina vil være åpen, og det vil være trygt å kjøpe mat. Vi tar ikke mot kontant betaling (kantina har tilbud om kontaktløs betaling). Det er viktig å holde god avstand i køa.

Biblioteket vil i perioden med rødt tiltaksnivå fungere som utlån/ innlevering av bøker, med begrenset mulighet til å være studiested/ arbeidsrom/ oppholdssted for elever. Elever kan komme å låne/levere bøker, levering kan også skje i innleveringskassa. Grupperom blir som hovedregel stengt, arbeidsbord også. Elever kan benytte arbeidsrom og arbeidsbord ved følge av lærer som har ansvar for at smittevern blir overholdt. Grupper elever uten lærer skal ikke sendes til biblioteket.

Lærer står med antibacflaske ved start og slutt av timene

Bruk av utstyr reduseres, og utstyret desinfiseres etter bruk 

Vi gjennomfører kun aktiviteter som opprettholder kravet om minimum 1 m avstand

Det blir ikke gruppetrening i styrkerom i Fuglsethallen

Det blir redusert bruk av garderober. Elever møter ferdigskiftet til 1.time og dusjer hjemme etter siste time. 

Maks 10 elever pr garderobe; ved behov sendes elever puljevis i garderobe med ca 15 min intervall.

Så lenge skolen har rødt nivå, er det ekstra viktig at vi begrenser trafikken rundt om på skolen. Det er ikke anledning til å besøke andre klasserom eller å gå fra egen avdeling. Unntaket gjelder for kjøp av mat i kantina, besøk på biblioteket og mellom klasserom og verksteder. 

Det blir satt opp egen turnus for bruk av kantina. Elever fra BA og TI som har verkstedundervisning vi få egne merkede bord der de kan få spise.

Erfaringene fra smitteutbrudd i jula, viser at viruset sprer seg raskere og lettere enn det vi erfarte ved utbruddet i november. Det er derfor særlig viktig med sosial distanse.

Alle elever som oppholder seg på skolens område SKAL rette seg etter avstandsregelen (minimum 1 meter).

Avdelingsledere er gitt myndighet fra rektor til å sende hjem elever som ikke retter seg etter påtale, eller gjentatte ganger bryter avstandsregelen. Elever som sendes hjem etter brudd på avstandsregelen vil første skoledag hjemme få i oppgave å lese (og lære) smittevernreglene (Dette regnes som hjemmeskole, og dermed ikke som utvisning fra skolen).

Inntil videre vil rødt tiltaksnivå gjelde de første to ukene etter juleferien, fram til og med fredag 15. januar.

Vi bruker Teams som kanal for informasjon. Her kan du lære hvordan du aktiviserer varsel på Teams (vi anbefaler alle å ha slått på varsel på mobiltelefonen).