Rødt tiltaksnivå ved Romsdal vgs fra torsdag 16. desember

Det innføres rødt tiltaksnivå ved Romsdal vgs fra torsdag 16. desember. Rødt nivå skal i første omgang gjelde i fire uker.

Skriv ut

Tirsdag 14. desember går undervisning som normalt og etter oppsatt plan.

Plan for perioden fram til jul

Onsdag 15. desember gjennomføres en hybrid løsning, der enkelte klasser som ha opplæring ved oppmøte får komme på skolen. Dette gjelder bl.a alle elevene ved Alternativ opplæring (AO) og elever som er i praksis.
Alle andre elever skal ha studiearbeid hjemme. Lærerne lager plan for dette, og går gjennom denne sammen med elevene på tirsdag. Det er viktig at elever tar med hjem bøker og annet nødvendig utstyr tirsdag. Ingen elever har fri onsdag, men lærerne vil være delvis utilgjengelige, da de må legge en plan for en krevende logistikk de neste fire ukene.

Torsdag 16. og fredag 17. desember er vi over på rødt tiltaksnivå. Da vil vi redusere antall elever som møter på skolen med ca 50 %. Dette innebærer at alle elever som KAN ha digital undervisning vil få tilbud om dette. Elever som må på skolen for å ha praktisk undervisning vil få beskjed om dette fra lærerne sine.

Elevene ved Alternativ opplæring (AO) møter på skolen alle dager, med unntak av tirsdag 21. desember.

Elevene ved Fannefjord har heldigital undervisning fra torsdag 16. desember

Les mer om rødt tiltaksnivå nedenfor:

Rødt nivå
(Fra Smittevernveileder for videregående skole - udir): Det overordnede målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse.

På rødt nivå bør antall kontakter (i løpet av en uke) halveres i forhold til gult nivå. Dette organiseres etter lokale behov og hensyn, For å få til en reduksjon av antall kontakter må skolene være spesielt bevisste på oppmøtetid, tidspunkt for friminutt og annen bruk av fellesarealer. Koronaverter kan bidra til bedre etterlevelse av smitteverntiltak i fellesarealer.

Fysisk kontakt: Unngå håndhilsning og klemming.

Avstand: Elevene deles i mindre grupper, eksempelvis halve klasser. Gruppene må være små nok til at man kan holde avstand i klasserommet.
Hold minst én meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner. 
Elever har fast plass i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/grupper.
Plassene bør være orientert samme vei slik at man ikke sitter ansikt til ansikt.
Registrer hvem som sitter hvor (klassekart).
Unngå større samlinger.
Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
Vurder behov for delvis digital undervisning.
Vurder ulik oppmøtetid, oppmøte alternerende dager, og/eller bruk av alternative lokaler.
Vurder spredte oppmøtesteder før skoledagen begynner.
Vurder å merke gulvet for å sikre avstand i områder der det kan oppstå trengsel.

Friminutt/pauser: Hold minst én meter avstand i friminutt og pauser.
Minn elevene på betydningen av å holde avstand.
Det anbefales å øke bemanningen for å bidra til at smittevern bedre etterleves i fellesarealer/ friminutt. Tilrettelegg for alternerende bruk av fellesarealer og ha pauser på ulikt tidspunkt for å begrense antall elever som er ute samtidig.
Tilrettelegg for at pauser kan foregå utendørs.
Begrens deling av mat og gjenstander:

Elevene bør sitte på sine faste plasser når de spiser.
Mat kan tilberedes og serveres på skolen etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.
Ved bruk av felles kantine, må avstand overholdes (minst én meter).


Transport og skoleskyss: Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
Skoleskyss: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. 
Følg gjeldende anbefalinger om bruk av munnbind. 
Skoleturer som innebærer samling av elever i større grupper og/ eller på offentlige transportmidler må avlyses.

For ansatte: Unngå håndhilsning og klemming.
Hold avstand til kolleger i alle situasjoner (minst én meter). 
Hold avstand (minst én meter) til elever der det er mulig.
Ansatte kan ambulere på tvers av klasser, mens elevene har faste klasserom og faste plasser så langt det lar seg gjøre.
Digitale møter i stedet for fysiske møter så langt det er mulig.
Begrense bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen når det er mulig. Følg lokale anbefalinger for bruk av munnbind.
Vikarbruk og omrokkering av personell bør begrenses, men ikke på bekostning av opplæring på skolen.
Dersom det er ansatte/vikarer eller støttefunksjoner som PPT som arbeider på flere skoler, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner ved hver skole. 
Hvordan tilrettelegge for så mye tilstedeværelse som mulig på rødt nivå:

Ved fysisk plassmangel på skolen vil det ofte være nødvendig med delvis digital undervisning. Dette kan løses med alternerende dager eller ulik oppmøtetid i løpet av samme dag for å begrense antall elever som er på skolen samtidig.
For økt tilstedeværelse kan skoleeier vurdere å ta i bruk alternative lokaler, for eksempel gymsal og andre spesialrom.

Også lokaler utenfor skolen bør benyttes der det er mulig.

Tilrettelegg gjerne for økt bruk av undervisning ute der det aktuelt, eksempelvis i kroppsøving eller noen programfag på idrett.

Mandag 20. desember vil vi gjennomføre heldigital undervisning og hjemmeskole for alle elever (med unntak av AO)

Tirsdag 21. desember blir det gjennomført heldigital undervisning og hjemmeskole for alle elever fra klokka 0900 og fram til kontaktlærer ønsker elevene god jul!

Krav om munnbind på skoleskyss

Det er innført krav om munnbind på skoleskyss. Vi anbefaler elever å ha tilgjengelig munnbind. dersom du ikke har munnbind, får du utlevert dette fra avdelingsleder eller i resepsjonen på skolen.

Høyt sykefravær hos både elever og ansatte

I tillegg til at skolen nå går over på rødt nivå, opplever flere avdelinger svært høyt sykefravær hos både elever og ansatte. Dette er også en naturlig følge av at vi følger nasjonale råd om å være hjemme fra jobb, selv med milde symptomer. Dette har gjort det svært krevende å opprettholde det daglige nivået på opplæringa. Vi ber om forståelse for at dette er en krevende tid for både elever og ansatte, og at det vil være perioder der vi sliter med å få skoledagen til å henge skikkelig sammen. Enkelte dager vil det være vanskelig å få på plass undervisning.

Januar 2022

Tirsdag 4. januar 2022 er første skoledag etter jul. Vi vil komme tilbake til hvordan skoledagene organiseres i januar. Vi planlegger med rødt nivå de to første skoleukene, men er forberedt på at det kan vare lenger. Det er viktig at elevene holder seg orientert om hvilke klasser som skal møte på skolen 4. januar. Dette vil være klart før elevene tar juleferie.

Vi vil så langt det er mulig gjennomføre hurtigtest på elever og ansatte ved skolestart i januar.

De tre grunnpilarene for å hindre smittespredning

Vi minner enda en gang på de tre grunnpilarene for å hindre smittespredning:

  1. Syke personer skal ikke være på skolen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme selv ved milde symptomer
  2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
  3. Redusert kontakt mellom personer. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. Mindre grupper gir færre nærkontakter og mindre risiko for smitte.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.