Skal du søke videregående opplæring?

Her finner du alt du trenger å vite for å søke skoleplass i 2021 - 2022. 

Skriv ut

På Romsdal videregående skole sin nettside finner du mer informasjon om hvilke utdanningstilbud du kan søke på ved skolen neste skoleår.

I tillegg finner du her tilbudshefte fra Møre og Romsdal fylkeskommune med informasjon du trenger for å søke skoleplass og en oversikt over tilbud fra alle videregående skoler i fylket. 

Søknadsfrister:

 

1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass.

1. februar er søknadsfrist

  • ved søknad om fortrinnsrett
  • for søkere som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring.
  • for søkere som nylig har kommet til Norge.
  • ved søknad om individuell behandling
  • ved søknad om formidling til læreplass for lærekandidater