Skolen har fått ny nettside

Alle de videregående skolene i fylket skal få nye, mer funksjonelle nettsider i løpet av dette skoleåret.

Skriv ut

Første nettside for Romsdal vgs ble laget i 1998, i internettets barndom (til sammenligning kom VG på nett i 1995 og Norges første nettside oslonett.no ble etablert i 1993). Ti år senere, høsten 2008 ble ny nettside presentert sammen med skolens visjon: «Sammen skaper vi framtida!» under en samling for alle elever og ansatte i storsalen i det nybygde Bjørnsonhuset i Molde.

Skolens nettside anno 2008

Den nettsida vi forlater nå, ble introdusert i 2012. Tida går fort, og vi har etter innføring av Fagfornyelsen sett at store deler av innholdet er blitt utdatert. Vi stod dermed overfor valget om enten å avvente ny nettside og heller ta en grundig gjennomgang av den «gamle», eller prioritere å bli med på noe nytt.

Skolens nettside anno 2012

Funksjonalitet

Den nye nettsida skal først og fremst være funksjonell, og den skal være brukervennlig for alle, uansett funksjonsevne. Derfor er det tatt mest hensyn til universell utforming.

Det første som møter deg er et stort søkefelt. Vi håper dette bidrar til at det blir enkelt å finne den informasjonen målgruppa er ute etter.
Videre finner brukeren et større nettbanner, som også skal fungere som snarveg til dagsaktuelle saker/ tema.
Nedre halvdel av den nye nettsida består av åtte fliser som fungerer som snarveger og en oversikt over siste tre nyhetsartikler fra skolen.

Standardisert innhold

Nettsiden er hovedsakelig tenkt å skulle gi nødvendig informasjon om videregående opplæring til foreldre/ foresatte og til elevene.
Utdanningstilbudene ved Romsdal vgs blir presentert tilsvarende som ved andre skoler med samme tilbud. Beskrivelse av tilbudene blir dermed mer statisk, med informasjon hentet fra nettstedet vilbli.no. Vi slipper å oppdatere denne informasjonen selv, og vi behøver ikke lenger å overvåke «døde lenker» og utdatert fagstoff.

Om skolen

Vi har selvfølgelig anledning til å sette vårt eget preg også på den nye nettsida. Nyhetsartikler fra aktiviteter ved skolen er minst like viktig som før, og på sida «Om skolen» vil vi ha mulighet til å legge inn det som skiller Romsdal vgs fra de andre skolene. Her ber vi om at ansatte kommer med gode innspill og å sende nyhetsartikler til Anne Berit, så legger hun dette ut på nettsida.

Intranett

Parallelt er det i gang et arbeid for å fornye fylkeskommunens intranett. Der skolens nettside er vår informasjonskanal til foreldre og elever, er intranett vår viktigste kanal til skolens ansatte.

Kontakt