Skolevalget 2021

Skolevalget er en viktig del av valgkampen til de partipolitiske ungdomsorganisasjonene. Formålet er likevel først og fremst å være et pedagogisk virkemiddel i arbeidet med å øke den politiske kompetansen og interessen blant de unge. Mandag 6. september åpner skolevalget ved Romsdal vgs.

Skriv ut

Formålet med skolevalget er pedagogisk. Skolevalget er et prøvevalg som holdes i forkant av de ordinære valgene i landet. Gjennom å delta i skolevalget får du som elev erfare hvordan den demokratiske valgordningen i landet fungerer.

Elektronisk skolevalg

Med bakgrunn i den pågående koronapandemien, har Romsdal vgs valgt en elektronisk løsning for valget i år. Elevene skal gjennomføre valget på egne datamaskiner i klasserommet i tidsrommet mandag 6. september - tirsdag 7. september. Frist for gjennomføring er satt til 7. september klokka 14.30

Valget gjennomføres slik:

  • Lærer som er til stede i klasserommet når elevene skal foreta valget, skal først gjøre elevene kjent med infoskrivet om skolevalget (Informasjon om personvern elektronisk skolevalg). Dette finner du også nedenfor, på denne nettsida.
  • Deretter vil lærer distribuere en lenke til et nettskjema til elevene, som åpner lenken i sin nettleser. 
  • Elevene skal logge seg på med sin Feide-bruker
  • Elevene velger sin skole: Romsdal vgs 
  • Elevene går videre i skjemaet etter å ha valgt skole. Deretter velger de hvilket parti de vil stemme på, og trykker send (ikke nødvendig å be om kvittering). 
  • Etter at elevene har avgitt sin stemme, er det viktig at de trykker på Logg ut. 
  • Alle resultatene av skolevalgene i Norge vil bli publisert 7. september klokka 19.00 (skolevalg.nsd.no) 

Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for behandling av de opplysninger om deg som er nødvendige for å gjennomføre skolevalget. NSD gjennomfører undersøkelsen og databehandlingen på vegne av Utdanningsdirektoratet.  

Innsamling og oppbevaring av opplysninger skal gjennomføres i henhold til personvernlovgivningen.

Skolevalgundersøkelsen

I forbindelse med årets skolevalg gjennomfører NSD – Norsk senter for forskningsdata også i år Skolevalgundersøkelsen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for behandling av dine data i forbindelse med undersøkelsen og NSD er databehandler.

Vi ved Romsdal vgs har takket JA til å delta, men for deg som elev er det selvfølgelig frivillig om du ønsker å delta. Du vil få tilsendt lenke til spørreundersøkelsen av din lærer.

Undersøkelsen er en digital spørreundersøkelse for deg som elev i videregående skole, og tar for seg politisk interesse, spørsmål om skolevalget, medlemskap i diverse organisasjoner, deltakelse i politikk og samfunn, tilslutning til politiske utsagn og holdninger til forskjellige verdier og aktuelle utfordringer i det norske samfunnet. 

Du finner finner mer informasjon om Skolevalgundersøkelsen nedenfor, på denne nettsida.