Stortingsrepresentant Vetle Wang Soleim på besøk

Onsdag 12 mai kom stortingsrepresentant, Vetle Wang Soleim på en hyggelig visitt til ungdomsbedrifter, elever og lærere ved Innovasjon og ledelse på Romsdal videregående skole.

Skriv ut

Ungdomsbedriftene Involve, Retearn og Marival fikk alle presentert sine ideer for nordmøringen i Finanskomiteen på Stortinget. Han fikk også diskutert hvordan fremtiden så ut for å realisere ideene videre. Elevene la ikke skjul på at det kan være utfordrende å kombinere gründervirksomhet med videre utdanning og førstegangstjeneste, selv om noen også ville prøve dette.

Det er liten tvil om at utdanningsalternativene, slik de er i dag, kan være et hinder for realisering av ideene til de unge talentene. Dette var også tema på et konstruktivt møte mellom Soleim, Ungt Entreprenørskap og representanter for Innovasjon og ledelse i etterkant av møtet med ungdomsbedriftene. Partene ser det som viktig for ungdommene og samfunnsutviklingen at et slikt tema blir brakt på banen. At politikerne, i dette tilfellet, Soleim vil løfte fram en slik problemstilling, er derfor ønsket velkommen.