Vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal i toppsjiktet

Møre og Romsdal er framleis best i landet på gjennomføring per skoleår og har dei lågaste fråværstala. Dei aller fleste elevane og lærlingane trivst, og talet på nye lærekontraktar auka i 2020, som einaste fylke og for tredje år på rad.

Skriv ut

Dette er nokre av hovudtrekka frå Kvalitetsmeldinga for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, som nyleg vart behandla i utdannings- og kompetanseutvalet. Meldinga er ein rapport på læringsresultat, fråfall og læringsmiljø i vidaregåande opplæring, og er basert på statistikk og brukarundersøkingar.

Kompetansesjef Kariann Dimmen Flovikholm i Møre og Romsdal fylkeskommune er særs nøgd med hovudtrekka:

- Resultata er eit uttrykk for systematisk arbeid på skolane og i lærebedriftene våre, der målet er å sikre gode og trygge læringsmiljø, at flest mogleg gjennomfører opplæringa si, og at elevar og lærlingar blir best mogleg førebudde på vidare studiar og arbeidsliv. At yrkesfaga held fram med å styrke seg er vi spesielt nøgde med - vi veit at næringslivet treng stadig fleire fagarbeidarar i tida framover.

På topp nasjonalt

Meldinga viser mellom anna at:

  • 91,3 prosent av elevane fullførte og bestod skoleåret 2020-2021. Det er best i landet, og tangerer rekordresultatet frå førre skoleår
  • Færre elevar og lærlingar vart mobba skoleåret 2020-2021 enn ved førre skoleår, med ein nedgang på 0,3 prosent for elevar og 1,1 prosent for lærlingar. Resultata våre er betre enn gjennomsnittet for fylka, men det blir arbeidd vidare med å nå nullvisjonen. Mobbing på skolen har gått frå 4,6 prosent i skoleåret 2017-2018 til 2,9 prosent i 2020-2021.
  • Fylket er det einaste med auke i talet på nye lærekontraktar i 2020 og ei positiv utvikling dei tre siste åra. Det er 69 fleire nye lærekontraktar i 2020 enn frå same periode i 2018. Blant elevane og lærlingane høyrer no 54,2 prosent av dei til yrkesfaga.
  • Fråværet er lågast i landet, på berre 2,5 prosent.
  • 2,4 prosent av elevane slutta i løpet av skoleåret 2020-2021. Det er godt under det nasjonale snittet på 3,0 prosent.
  • Dei aller fleste elevane og lærlingane trivst på skolane og i bedriftene sine. Det blir meldt om nok faglege utfordringar og god støtte frå lærarar og rettleiarar.
  • Bruk av halvtårsvurderingar har auka i lærebedriftene. Halvtårsvurderingane er viktige for å fremme personleg og fagleg utvikling.

Kvalitetsmeldinga skal til endeleg politisk behandling i fylkestinget i desember.

- Vi ser mange positive endringar, pandemi til trass. No er vi tilbake til ein meir normal kvardag, og både skoletilsette, elevar og lærlingar fortener ein stor takk. Vi må halde fram det gode arbeidet, jobbe for fleire læreplassar og null mobbing, seier kompetansesjefen

Du finner mer om dette på nettsiden til Møre og Romsdal fylkeskommune: mrfylke.no

Snarveier

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.