Om skolen

Det går hvert år mellom 8-900 elever ved Romsdal vgs, fordelt på 8 ulike utdanningsprogram på skolen. I tillegg har vi tre klasser som tar Påbygging til generell studiekompetanse, enten direkte etter Vg2 yrkesfag eller etter at de har fullført med fagbrev (etter yrkeskompetanse). Hvert år går ca 200 elever ved ett av skolens mange ulike voksenopplæringstilbud.

Ved skolens avdeling i Hustad fengsel gir vi hvert år et variert opplæringstilbud til innsatte. Erfaringsvis følger ca 150 elever ett eller flere av skolens kurs i Hustad fengsel i løpet av skoleåret.

Vi har også en egen avdeling for alternativ opplæring (AO) for elever med behov for ekstra tett oppfølging.

Skolens besøksadresse er Langmyrvegen 83 i Molde

Skolens visjon er ”Sammen skaper vi framtida!

Vi har laget en liten film som vi mener gir et lite inntrykk av skolen, tilbudene og elevmiljøet vårt

Ca to tredeler av elevene ved Romsdal vgs går ved yrkesfag

Dersom du ønsker mest mulig praktisk undervisning, samtidig som du utdanner deg til et yrke og ønsker å komme deg raskt ut i arbeid, ja da vil kanskje yrkesfag være det rette for deg.

Hos oss kan du velge mellom 7 yrkesfaglige programområder:

  • Bygg- og anleggsteknikk,
  • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign,
  • Elektro og datateknologi,
  • Helse- og oppvekstfag,
  • IKT og medieproduksjon,
  • Salg, service og reiseliv,
  • Teknologi- og industrifag

Flere studieforberedende fag

Dersom du derimot trives med de teoretiske fagene, og ønsker å gå mer på skole etter videregående, så vil kanskje det studieforberedende utdanningsprogrammet Idrettsfag være rett for deg. Da må du i tillegg til de vanlige skolefagene være glad i å være i fysisk aktivitet og å drive med friluftsliv og ulike typer idrett.

Du kan ta studieforberedende fag på flere måter ved Romsdal vgs. Du kan for eksempel gå Innovasjon og ledelse, som er et treårig tilbud ved Salg, service og reiseliv. Da får du i tillegg sjansen til å ta fag ved høgskolen i Molde i løpet av det siste året hos oss.

Eller du kan velge ett av de treårige løpene med spesiell studiekompetanse ved enten Teknologi og industrifag eller Elektro og datateknologi. Etter Vg3 vil du da være kvalifisert til å starte på en ingeniørutdannelse, for eksempel ved NTNU i Trondheim.

En annen mulighet vil også være å bygge på en yrkesfaglig utdannelse med Påbygging til studiekompetanse, enten etter Vg2 eller etter at du har tatt et fagbrev. Da får du generell studiekompetanse og kan studere de fleste fag ved høgskoler og universitet.

Uansett hvilket fag eller hvilken skole du velger – det viktigste er at du velger det som er rett for deg!

Masse lykke til med det viktige valget – kanskje vi møtes her ved Romsdal vgs?

Når du kommer som ny elev på skolen, kan det være at du gruer deg litt for om du skal finne fram, om du skal få venner osv. Mange av de nye elevene våre forteller oss at de syntes skolen var fryktelig stor da de kom hit første gang.

Men så viser det seg at du hører til i en oversiktlig avdeling med mellom 150-250 medelever. Du blir raskt kjent med lærerne dine og med elevene i klassen din. Og ganske raskt kjenner du elever fra andre avdelinger og andre fagområder. Kanskje kommer noen fra samme ungdomsskole som du? Det er jo en ”trøst” i starten…

​​​​​

Vi ønsker å satse på best mulig læring for alle. Vårt mål er at alle elever skal oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø ved Romsdal vgs, et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Du som er elev ved skolen skal få utfordringer på ditt nivå, og alle skal få nok utfordringer og lære mest mulig. Dette krever god utnytting av skoletida og et godt samarbeid mellom lærer og elev. Gjennom skoleåret skal vi ha minst tre elevsamtaler mellom kontaktlærer og elevene i klassen, og fagsamtaler mellom faglærer og elevene i de ulike fagene.

For å få til best mulig læring, er det viktig at du har god motivasjon og trivsel. De aller fleste elevene våre sier at de trives godt ved skolen vår. Dette kommer ikke gratis, og alle må bidra til trivsel. Sentralt i det holdningsskapende arbeidet vårt står derfor tre kjerneverdier:

  • Jeg er  engasjert
  • Jeg bryr meg
  • Jeg er framtidsretta

«Jeg er engasjert» betyr hos oss at jeg har en god grunnleggende innstilling med tanke på fag og innsats. Vi tar et felles ansvar for det gode skolemiljøet.

«Jeg bryr meg» betyr at jeg viser andre respekt og stiller opp for dem. Skolen er min arbeidsplass – og det er lov å være god. Jeg er stolt av det jeg lærer og det jeg kan. Jeg tar vare på skolens omdømme, både hjemme, når jeg er ute i praksis og sammen med venner på skolen.

«Jeg er framtidsretta» betyr at jeg utdanner meg til morgendagens samfunn og tenker utvikling. Det jeg lærer på skolen skal gjøre meg ettertraktet og kvalifisert.

Skolen har nulltoleranse for mobbing.

For å få til best mulig motivasjon, er det viktig at du som elev vet hva som kreves i de ulike fagene, og at du vet hva som skal til for å bli bedre i hvert enkelt fag. Du må også vite hensikten og målsettingen med hva som gjøres til enhver tid i skolen.

Hvis du lurer på dette, spør læreren, kontaktlæreren eller avdelingslederen din. Vi har også rådgivere som kan gi råd om skolevalg, stipend, lån eller andre praktiske ting rundt skolegangen.

Skolens avdelinger

Om du har spørsmål, er det bare å ta kontakt med den avdelingen du ønsker å finne ut mer om, enten pr telefon, eller send oss en e-post.

 

Dokumenter

Kontakt