Skolens utvalg

 

Skolens utvalg:

 • Elevrådsleder Joachim Myklebost Tangen (3IL1)
 • Nestleder Synnøve Vikås (2HA1)
 • Eskild N.Charbellet (2BY1)
 • Johannes Rekdal (2AU1)
 • Gabriela I. Kowalska (1FB1)
 • Elena Johansen (2ID1)
 • Joakim Stenberg (2TS1)
 • Sanna Linnea Nordang (1IL1)

Består av elevrådsstyret sammen med rektor, ass rektor og hovedtillitsvalgt (ATV)

I utvalget skal det være representanter fra tilsatte, foreldre og fylket. Rektor skal være med i utvalget og da som representant for fylket. I tillegg skal skoleutvalget ha to elevrepresentanter. Disse to skal velges av elevrådet ved skolen, og rådet kan velge to av sine egne blant alle skolens elever.

Skoleutvalget er i utgangspunktet et rådgivende organ, men fylket kan gi skoleutvalget myndighet til å avgjøre enkelte bestemte saker.

Elevrepresentantene velges for hvert skoleår. Det skal velges nye elevrepresentanter i september hvert år.

Medlemmer:

Marthe Outzen (representerer næringslivet), leder
Bård Magne Flemmen (representerer ansatte), nestleder
Britt Flo (representerer næringslivet), medlem
Kjetil Håve(representerer foreldre/ foresatte), medlem
Joachim Myklebost Tangen (3IL1)(elevrådsleder), medlem
Synnøve Vikås (2HA1) (elevrådet), medlem
Ivar Rød (representerer fylkeskommunen), referent 

Om skoleutvalget

Fylkestinget har beskrevet tre hovedfunksjoner for Skoleutvalg:

 1. Skoleutvalget skal være det sted der alle parter i skolesamfunnet møtes for å drøfte og beskrive sine forventninger til opplæringa ut fra eget ståsted.
 2. Skoleutvalget skal ha fokus på skolens rolle som regional utviklingsaktør innenfor kompetansebygging.
 3. Skoleutvalget skal ha fokus på at brukerne skal kunne få uttrykke sine oppfatninger av skolen, og på at brukerundersøkelsene blir fulgt opp.

Skoleutvalgets sammensetning bør være slik:

 • Rektor (utvalgets sekretær, representerer fylkeskommunen)
 • 2 elevrepresentanter
 • 1 representant for de tilsatte
 • 2 representanter for det lokale samfunnsliv (arbeidsliv, næringsliv, kulturliv)
 • 1 foreldrerepresentant

Opplæringslova 11-5

Kontakt