Utdanningstilbud

Det går hvert år mellom 8-900 elever ved Romsdal vgs, fordelt på 9 ulike utdanningsprogram. I tillegg har vi 200 elever ved skolens voksenopplæringstilbud. Ved skolens avdeling i Hustad fengsel gir vi hvert år et variert opplæringstilbud til innsatte. Erfaringsvis følger ca 150 elever ett eller flere av skolens kurs i Hustad fengsel i løpet av skoleåret

Snarveier

Dokumenter

Kontakt