Hva kan utdanningene føre til?

Med videregående opplæring kan du få både yrkeskompetanse og generell studiekompetanse. 

Yrkeskompetanse

Yrkeskompetanse er den kompetansen du trenger for å jobbe med et bestemt yrke. Det finnes totalt åtte yrkesfaglige utdanningsprogram og rundt 180 programområder som gir yrkeskompetanse etter at du har fullført utdanningen.

Vi skiller mellom to typer av yrkeskompetanse:

 • yrkeskompetanse som gir fag- eller svennebrev
 • yrkeskompetanse som ikke gir fag- eller svennebrev

Det er forskjellige veier fram til yrkeskompetanse som voksen. Hvilken vei du velger, vil være avhengig av skole- og yrkesbakgrunn. Voksne kan velge mellom samme yrkesfaglige utdanningsprogram som ungdom.

Voksne kan ta fag- eller svennebrev på to måter:

 • Voksenlærling
 • Praksiskandidat

Generell studiekompetanse

Dersom du ønsker å studere ved universitet eller høgskole, må du ha studiekompetanse. For å få generell studiekompetanse, trenger du disse fagene:

 • Norsk
 • Engelsk
 • Matematikk
 • Naturfag
 • Samfunnsfag
 • Historie

Du kan søke opptak i et eller flere fag. Studiekompetanse i seg selv gir ingen garanti for at du kommer inn. Du må også ha gode nok karakterer etter kravene som universitetet eller høyskolen stiller.

Studiekompetanse for voksne (23/5-regelen)

Du kan ta generell studiekompetanse etter 23/5 regelen hvis du oppfyller disse kravene: 

 • Du er 23 år eller eldre det året du søker
 • Du kan dokumentere fem år med utdanning/praksis

Du har bestått de seks studiekompetansefagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, historie og samfunnsfag.

Kontakt ditt nærmeste senter for voksenopplæring dersom du har spørsmål om videregående utdanning og studiespesialiserende fag.

Kontakt