Hvem kan delta på kurs for voksne?

Har du fullført grunnskolen, men ikke videregående opplæring? Er du minimum 25 år og har du lovlig opphold i Norge? Da har du rett på videregående opplæring. Da har du ‘voksenrett.

Voksne med rett til videregående opplæring skal få et opplæringstilbud som gir den sluttkompetansen han eller hun ønsker. 

Alle voksne som har søkt og blitt tatt inn til videregående opplæring, har rett til å fullføre opplæringsløpet. Det er ingen øvre aldersgrense for å søke videregående opplæring.

Har du spørsmål om voksenopplæring? Send epost til: vgs.romsdal.vo@mrfylke.no

Har du ikke voksenrett, kan du likevel søke om skoleplass. Det er fylkeskommunen som avgjør om du blir tatt inn. Voksne uten rett som er tatt inn på videregående opplæring, har rett til å fullføre opplæringen.

Voksne som venter på svar på søknad om oppholdstillatelse, har ikke rett til videregående opplæring. Fylkeskommunen kan velge å tilby dem skoleplass, hvis det ikke går på bekostning av plassen til voksne med rett til videregående opplæring.

Vi prioriterer søkere voksenrett, men gir også plass til elever uten voksenrett så lenge det er plass på kurset.

Hvis det ikke er nok plasser til alle søkerne, prioriterer vi søkerne slik:

  1. Voksne med rett
  2. Voksne uten rett som har fullført, men ikke bestått videregående opplæring
  3. Voksne uten rett som har yrkes- eller studiekompetanse​​​

Kontakt