Hvordan søke på kurs for voksne?

 For å søke videregående opplæring for voksne, må du sende inn søknad på vigo. Søknaden din blir deretter behandlet på et senter for voksenopplæring.

For at søknaden din skal bli behandlet, må du sende inn nødvendig dokumentasjon (vitnemål/kompetansebevis på grunnskole, eventuell annen utdanning) innen 10 dager etter at søknaden er levert.

Du vil deretter få svar på om du har rett («voksenrett») eller ikke til gratis videregående opplæring. Opplæringstilbud gis normalt en gang i året. Normalt oppstart i august/september.

Snarveier

Kontakt