Krav til dokumentasjon

Når du søker videregående opplæring til voksne, må du levere inn dokumentasjon med en gang etter du har søkt. Hvis du ikke har levert dokumentasjon innen en måned etter at du har søkt, blir ikke søknaden vurdert.

Du må levere følgende dokumentasjon: 

  • Dokumentasjon på fullført grunnskole i Norge eller utland
  • Dokumentasjon på fullført eller påbegynt videregående skole i Norge eller utland
  • Dokumentasjon på fullført eller påbegynt universitet/høyskole i Norge eller utland
  • Dokumentasjon på at du har engelskkunnskaper på grunnskolenivå (hvis du ikke har hatt engelsk fra hjemlandet).
  • Dersom du søker yrkesfag, må du også kunne dokumentere relevant praksis til ditt fag/arbeidsattest.

Mangler du dokumentasjon på at du har kunnskaper på grunnskolenivå I NORSK og i engelsk, ta kontakt med nærmeste voksenopplæringssenter i din kommune for en realkompetansevurdering i god tid før du vurderer å søke inntak til videregående.

Dersom du har behov for godkjenning av utenlandsk utdanning, kan du sende din dokumentasjon for godkjenning til:

Vi kan kun vurdere utenlandsk dokumentasjon på norsk. Tenger du å oversette din dokumentasjon anbefaler vi å søke etter translatører/oversettere i Brønnøysundregisteret.

For å kunne oppnå den sluttkompetansen du ønsker, er det nødvendig å beherske grunnleggende norsk. Uten dette vil det være vanskelig å følge opplæringen og avlegge skriftlige og muntlige eksamener, fag – og svenneprøve. Det er ikke mulig å tilpasse eksamen i fag som har både skriftlige og muntlige kompetansemål slik at den voksne bare prøves i enkelte kompetansemål. Læreplanverket for kunnskapsløftet skal følges.

Kontakt