Privatisteksamen

Som privatist er du ansvarlig for din egen opplæring og undervisning, og du må selv melde deg opp til eksamen.

Du kan ta eksamen i fag du ikke har fra før eller forbedre karakterene dine i fag du har tatt eksamen i tidligere.

Privatisteksamen blir arrangert to ganger per år, høst og vår.

Søknadsfrist til privatisteksamen er i september og februar. Dato for søknadsfrist kan variere noe fra fylke til fylke. Eksamen gjennomføres i mai/juni og i november/desember. Oppmelding til eksamen skjer på privatistweb.no

Kontakt