Realkompetansevurdering

Hva menes med realkompetanse? Hvorfor og hvordan gjøres en realkompetansevurdering? Hva er realkompetanse?

Realkompetanse er summen av den kompetansen du som voksen har skaffet deg gjennom livet. Dette er kompetanse du har fått gjennom arbeid, kurs, deltagelse i organisasjonsliv/samfunnsliv, skole og fritid. Hvor og hvordan du har skaffet deg kompetansen, har altså ingen betydning, det avgjørende er at du har den.

Hvorfor realkompetansevurdering?

I en realkompetansevurdering vurderes det om tidligere praksis, opplæring og annen livserfaring kan godkjennes som likeverdig med fag i videregående opplæring. Når vi kartlegge realkompetansen din, ser vi om det er grunnlag for eventuell godskriving eller avkortning av opplæringsløpet, for at du skal ha mulighet til å fortsette opplæringen på riktig nivå.

Hvordan utføres realkompetansevurdering?

En kompetent fagperson vil vurdere din realkompetanse opp mot aktuelle læreplanen i det enkelte faget. Det kan være både fellesfag og programfag. Alle som får realkompetansen sin vurdert har rett på et kompetansebevis. Kompetansebeviset dokumenterer da den kunnskapen du har og kan brukes som dokumentasjon for å søke jobb og/eller høyere utdanning.

Hvem kan søke?

Alle voksne (her fra det året man fyller 25) kan søke realkompetansevurdering.

Kostnad

Alle med voksenrett kan søke og få gratis realkompetansevurdering. Søkere uten rett til voksenopplæring kan få en realkompetansevurdering mot betaling.For de som henvises til realkompetansevurdering fra NAV vil eventuelt de måtte betale for vurderingen. Avtale gjøres da mellom den videregående skolen og NAV.

Ta kontakt hvis du ønsker realkompetansevurdering

Dersom du ønsker å få vurdert din realkompetanse, kan du ta kontakt med voksenopplæringen.

Kontakt