Veiledning

Har du behov for å snakke om hvilke muligheter du har for videregående opplæring? Eller ønsker du å ta en realkompetansevurdering av dine ferdigheter fra arbeid og annen praksis?

Det vil si en vurdering om tidligere praksis, opplæring og annen livserfaring kan godkjennes som likeverdig med fag i videregående opplæring.

Ta kontakt med oss på Ressurssenteret for å få veiledning.

Har du behov for å snakke om dine karrieremuligheter anbefaler vi at du tar kontakt med Karriere Møre og Romsdal. De kan bistå deg med:

  • Rettledning om utdanning og arbeid
  • Interessekartlegging
  • Råd i arbeidet med å skrive CV eller jobbsøknad
  • Råd til jobbintervjuet
  • Kurspakker for privat og offentlig sektor

Snarveier

Kontakt