Romsdal vgs. avd. Fannefjord

Fannefjord videregående skole tilbyr et tilrettelagt skoletilbud for deg som på grunn av blant annet psykiske, sosiale eller emosjonelle vansker synes det er vanskelig å være elev ved en stor skole.

På Fannefjord gir vi undervisning i små grupper og legger vekt på trygghet, trivsel og tilhørighet i skolemiljøet. Vi tilpasser skoletilbudet til den enkelte elev når det gjelder fagkombinasjoner, mengde og progresjon.

Vi setter kvalitetene dine i fokus!

På Fannefjord kan du ta både fellesfag for yrkesfaglige programområde (Vg1) og programfag, helse og oppvekstfag (Vg1).

Disse tilbudene kan kombineres til Vg1 over 2 år, helse og oppvekstfag.

Dersom du tar hele Vg1 på Fannefjord, må du til enten Romsdal vgs eller en annen skole med helse- og oppvekstfag for å ta Vg2.

Du kan også velge å bare ta fellesfagene på Vg1. Da fullfører du Vg1 (programfag) på Romsdal eller en annen skole i fylket.

Hvis du velger Vg1 studiespesialiserende på Fannefjord, tar du det over to år.

Når Vg1 er fullført kan du fullføre skolegangen på annen skole i Møre og Romsdal.

Det betyr at du er ferdig med full studiekompetanse etter fire år.

For å oppnå generell studiekompetanse etter 23/5-regelen må du

•Fylle minst 23 år det året du søker opptak til høgere studier•Ha fullført og bestått alle de seks obligatoriske fagkravene•Dokumentere minst 5 års heltids yrkespraksis/utdanning og/eller nedsatt arbeidsevne, for eksempel grunnet psykisk helse

Fagene du må ha er:

Norsk (hovedmål, sidemål og muntlig), Engelsk, Samfunnskunnskap, Historie, Matematikk og Naturfag

Du kan fullføre alle seks fagene over to år som elev ved Fannefjord.

Les mer om generell studiekompetanse her: https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/generell-studiekompetanse/23-5-regelen/ 

Påbygging er for elever som er ferdig med Vg1 og Vg2 innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram. På Fannefjord går også dette tilbudet over 2 år.

Fagene er norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag og historie. I tillegg må du ha kroppsøving og programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering (140 timer).

Hvilke programfag som tilbys kan variere fra år til år. Programfag for påbyggingselever dette skoleåret er Sosialkunnskap og Psykologi

Fristen for ordinær søknad i Vigo er 1. mars. De som søker på A-skjema, B-skjema eller R-skjema må forholde seg til de frister som gjelder for disse.

Det er inntakskontoret som behandler søknadene. Søker du i det ordinære opptaket får du svar i begynnelsen av juli.

For å blitt tatt opp som elev må du fremlegge dokumentasjon på at du har behov for den tilretteleggingen Fannefjord tilbyr. Denne kan være fra PPT (sakkyndig vurdering), lege eller annen autorisert behandler, for eksempel psykolog.

Alle søkere inviteres til en samtale med avdelingsleder på Fannefjord, slik at vi kan kartlegge de behovene nettopp du har for å fullføre din målsetting.

Kontakt