Påbygging til studiekompetanse

Skolen tilbyr påbygging til generell studiekompetanse:

Vg3 Påbygging til studiekompetanse 

Elever som er ferdig med vg2 yrkesfag kan søke om å ta vg3 påbygging. Skoleåret er et teoretisk løp hvor elevene har undervisning 30 timer i uken + en kontaktlærertime. Skoleåret gir generell studiekompetanse og undervisningen foregår i G-blokka. 

Fag- og timefordeling: 

  • Norsk- 10 timer
  • Matematikk 2PY- 5 timer
  • Historie- 5 timer
  • Naturfag- 3 timer
  • Kroppsøving – 2 timer
  • Valgfritt programfag- 5 timer
  • Kontaktlærertime- 1 time 

Valgfrie programfag: Elevene kan skoleåret 2017-18 velge mellom 3 fag: 

  • Internasjonal engelsk
  • Biologi 1
  • Sosialkunnskap 

Alle elever skal ha eksamen i norsk hovedmål, i tillegg vil de bli trukket ut i et muntlig- og et skriftlig eksamensfag.

Vg4 Påbygging til studiekompetanse

For de som er ferdige med fagutdanning, eller tre-årig yrkesutdanning. Undervisningen skjer fire dager i uka.

Snarveier

Kontakt