Videregående opplæring for voksne

Romsdal videregående skole kan sette opp kurs for voksne innen mange ulike fagområder, både studieforberedende fag og mange ulike yrkesfag.

Helse- og oppvekstsektoren vil trenge mange nye fagarbeidere i årene som kommer. Med helse- og oppvekstfag på VG1-nivå kan du gå videre til helsefagarbeiderfag eller barne- og ungdomsarbeiderfag på VG2.

https://romsdal.vgs.no/utdanningstilbud/yrkesfag/helse-og-oppvekstfag

Les mer om helse- og oppvekstfag på vilbli.no

Norge trenger mange nye fagarbeidere innen bygg- og anleggsteknikk. Spesielt innenfor betong og mur, overflateteknikk og tømrere. Med VG1 i bygg- og anleggsteknikk kan du gå videre på mange forskjellige fagområder på VG2-nivå.

https://romsdal.vgs.no/utdanningstilbud/yrkesfag/bygg-og-anleggsteknikk

Les mer om bygg- og anleggsteknikk på vilbli.no

I Norge vil vi trenge mange nye fagarbeidere innen teknologi- og industrifag i årene som kommer. Spesielt innen industriteknologi, kjøretøy og transport og logistikkfaget. Med VG1 i teknologi- og industrifag vil du kunne gå videre på mange forskjellige fagområder på VG2-nivå.

https://romsdal.vgs.no/utdanningstilbud/yrkesfag/teknologi-og-industrifag

Les mer om teknologi- og industrifag på vilbli.no

Det er stor mangel på arbeidskraft i Norge innen salg- og service, spesielt innen salgsfaget. Med VG1 i salg- og service vil du kunne gå videre til for eksempel "salg og reiseliv", og "sikkerhet og administrasjonsfaget".

https://romsdal.vgs.no/utdanningstilbud/yrkesfag/salg-service-og-reiseliv

Les mer om salg, service og reiseliv på vilbli.no

Det trengs mange nye fagarbeidere innen frisør og blomster. Med VG1 i frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign kan du gå videre til for eksempel blomsterdekoratør eller frisør på VG2.

https://romsdal.vgs.no/utdanningstilbud/yrkesfag/frisoer-blomster-interioer-og-eksponeringsdesign

Les mer om Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign på vilbli.no

Det er stor mangel på faglærte innen restaurant- og matfag. Med dette på VG1-nivå vil du kunne gå videre til for eksempel kokk- og servitørfag og matproduksjon.

Romsdal vgs kan sette opp tilbud ved Rauma og Hustadvika videregående skoler dersom vi får nok søkere på dette fagområdet.

https://rauma.vgs.no/utdanningstilbud/yrkesfag/restaurant-og-matfag

Les mer om restaurant- og matfag på vilbli.no

 

Når du legger inn søknaden din er det er viktig at du velger den sluttkompetansen som passer best for deg, ikke at du legger inn søknad på den utdanningen du tror skolen kommer til å tilby. Vi vurderer hvilke kurs som skal starte opp i forhold til de søknadene vi får inn.

Opplæring hos oss er gratis og tilpasset voksne sine behov, både når det gjelder tid, sted, lengde og progresjon. Opplæringen du får skal bygge på din erfaring og utdanning.

For skoleåret 2024-2025 planlegger vi å starte opp følgende tilbud:

 

Det er stort behov for arbeidskraft innen Teknologi- og industrifagene. 

Romsdal videregående skole og NAV planlegger oppstart av et tilbud innen teknologi- og industrifag i samarbeid med næringslivet og opplæringskontoret for byggfagene!

Vi kan tilby:

 • Undervisning og lån av lærebøker er gratis
 • Eksamen og fagprøve er gratis
 • vurdering og godkjenning av dine tidligere jobberfaringer og kunnskaper kan gi deg en kortere vei til fagbrevet!

Vil du søke?
Vi anbefaler at alle som planlegger å gå skole hos oss
å søke snarest!

Legg inn søknad i nettsiden www.vigo.no
(Velg voksenopplæring/ realkompetansevurdering. Du skriver inn ønsket sluttkompetanse ved Romsdal videregående skole)

Har du spørsmål til dette opplæringsløpet? Send e-post til vgs.romsdal.vo@mrfylke.no

Romsdal videregående skole planlegger oppstart av nye grupper i Barne- og ungdomsarbeiderfaget for voksne som ønsker å ta fagbrev!

Vi kan tilby:

 • Undervisning og lån av lærebøker er gratis
 • Eksamen og fagprøve er gratis
 • vurdering og godkjenning av dine tidligere jobberfaringer og kunnskaper kan gi deg en kortere vei til fagbrevet!

Vil du søke?
Vi anbefaler at alle som planlegger å gå skole hos oss
å søke snarest!

Legg inn søknad i nettsiden www.vigo.no
(Velg voksenopplæring/ realkompetansevurdering. Du skriver inn ønsket sluttkompetanse ved Romsdal videregående skole)

Har du spørsmål til dette opplæringsløpet? Send e-post til vgs.romsdal.vo@mrfylke.no

Romsdal videregående skole planlegger oppstart av nye grupper i Helsearbeiderfaget for voksne som ønsker å ta fagbrev!

Vi kan tilby:

 • Undervisning og lån av lærebøker er gratis
 • Eksamen og fagprøve er gratis
 • vurdering og godkjenning av dine tidligere jobberfaringer og kunnskaper kan gi deg en kortere vei til fagbrevet!

Vil du søke?
Vi anbefaler at alle som planlegger å gå skole hos oss
å søke snarest!

Legg inn søknad i nettsiden www.vigo.no
(Velg voksenopplæring/ realkompetansevurdering. Du skriver inn ønsket sluttkompetanse ved Romsdal videregående skole)

Har du spørsmål til dette opplæringsløpet? Send e-post til vgs.romsdal.vo@mrfylke.no

Skolen tilbyr fag som gir voksne studiekompetanse etter 23/5-regelen.

Fag etter 23/5 regelen gir studiekompetanse for voksne som er over 23 år og har minst 5 år praksis når de søker på høyere utdanning. 

Om du har fagbrev fra før har du rett på å få studiekompetanse. Denne retten kan du velge å ta ut hos oss på dette tilbudet!

Her kan du lese mer om 23/5-regelen:

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/studieforberedende-opplaering-for-voksne/a/034968

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/generell-studiekompetanse/23-5-regelen/

NB Det utarbeides et forslag om å endre denne regelen slik at kravet til praksis blir fjernet. Da vil navnet på regelen bli endret til 23/6 som gjenspeiler de 6 studieforberedende fagene i ordningen. Det er uansett de samme fagene som blir undervist i ved skolen.

Vil du søke?
Vi anbefaler at alle som planlegger å gå skole hos oss
å søke snarest!

Legg inn søknad i nettsiden www.vigo.no
(Velg voksenopplæring/ realkompetansevurdering. Du skriver inn ønsket sluttkompetanse ved Romsdal videregående skole)

Har du spørsmål til dette opplæringsløpet? Send e-post til vgs.romsdal.vo@mrfylke.no

Vi planlegger å starte eksamensforberedende kurs i Norsk og Engelsk.

Om du allerede har en utdanning fra utlandet og bare mangler norsk og engelsk på videregående nivå for å få studiekompetanse i Norge kan du melde deg på disse kursene. Du kan melde deg på disse kursene selv om du er under 24 år.

Pris: Gratis!

 • Utgifter til bøker samt avgift for oppmelding til privatisteksamen kommer i tillegg.
 • Du må også ha PC for å ta kurs hos oss og for å gjennomføre eksamen. Denne må være klar til kursstart.

Du melder deg opp til privatisteksamen våren 2024 etter kurset. Les mer om privatistordningen her:

https://mrfylke.no/utdanning-og-karriere/privatist

Vil du melde deg på kurset?
Vi anbefaler at alle som planlegger å ta kurs hos oss
å søke snarest!

Send påmelding på epost til vgs.romsdal.vo@mrfylke.no

I samarbeid med opplæringskontoret og fylkeskommunen planlegger vi å starte eksamensforberedende kurs for de som ønsker å ta eksamen og fagprøve som helsefagarbeider.

På kurset vil du kunne øve deg på og få tilbakemelding på eksamensoppgaver slik at du er godt forberedt til å gå opp til eksamen og ta fagprøven.

Teoridelen av kurset er på 120 timer og vil foregå på dagtid en dag per uke.

I januar og februar blir det lagt opp til en praktisk del som forbereder deg på fagprøve der kursholder følger deg opp på din praksisplass.

Pris: Gratis!

 • Utgifter til bøker samt avgift for oppmelding til privatisteksamen kan komme i tillegg.
 • Du må også ha PC for å ta kurs hos oss og for å gjennomføre eksamen. Denne må være klar til kursstart.

Vil du melde deg på kurset?
Vi anbefaler at alle som planlegger å ta kurs hos oss
å søke snarest!

Send påmelding på epost til vgs.romsdal.vo@mrfylke.no

Du melder deg selv opp til privatisteksamen og fagprøve etter kurset.

Søkere med 6000 timer praksis eller mer blir prioritert.

I samarbeid med opplæringskontoret og fylkeskommunen planlegger vi å starte eksamensforberedende kurs for de som ønsker å ta eksamen og fagprøve som barne- og ungdomsarbeider.

På kurset vil du kunne øve deg på og få tilbakemelding på eksamensoppgaver slik at du er godt forberedt til å gå opp til eksamen og ta fagprøven.

Teoridelen av kurset er på 120 timer og vil foregå på kveldstid to kvelder per uke.

I januar og februar blir det lagt opp til en praktisk del som forbereder deg til fagprøve der kursholder følger deg opp på din praksisplass.

Pris: Gratis!

 • Utgifter til bøker samt avgift for oppmelding til privatisteksamen kan komme i tillegg.
 • Du må også ha PC for å ta kurs hos oss og for å gjennomføre eksamen. Denne må være klar til kursstart.

Vil du melde deg på kurset?
Vi anbefaler at alle som planlegger å ta kurs hos oss
å søke snarest!

Send påmelding på epost til vgs.romsdal.vo@mrfylke.no

Du melder deg selv opp til privatisteksamen og fagprøve etter kurset.

Søkere med 6000 timer praksis eller mer blir prioritert.

I samarbeid med opplæringskontoret og fylkeskommunen planlegger vi å starte eksamensforberedende kurs for de som ønsker å ta eksamen og fagprøve som renholdsoperatør.

På kurset vil du kunne øve deg på og få tilbakemelding på eksamensoppgaver slik at du er godt forberedt til å gå opp til eksamen og ta fagprøven.

Kurset vil foregå på kveld slik at du kan kombinere dette med din jobb.

Pris: Gratis!

 • Utgifter til bøker samt avgift for oppmelding til privatisteksamen kan komme i tillegg.
 • Du må også ha PC for å ta kurs hos oss og for å gjennomføre eksamen. Denne må være klar til kursstart.

Vil du melde deg på kurset?
Vi anbefaler at alle som planlegger å ta kurs hos oss
å søke snarest!

Send påmelding på epost til vgs.romsdal.vo@mrfylke.no

Du melder deg selv opp til privatisteksamen og fagprøve etter kurset.

Søkere med 6000 timer praksis eller mer blir prioritert.

Vil du søke på videregående opplæring for voksne? Klikk her for å få vite hvordan!

 

Har du spørsmål om videregående opplæring for voksne som du ikke finner svar på i nettsidene våre?

Send epost til: vgs.romsdal.vo@mrfylke.no

Snarveier

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.