Salg, service og reiseliv med Innovasjon og ledelse

Dette tilbudet er en del av programområdet Salg, service og reiseliv, med mulighet for studiekompetanse over 3 år. Fokus vil være på entreprenørskap, markedsføring, økonomi og administrasjon. En god start for deg som ønsker å studere videre innen innovasjon og ledelse på høgskolenivå.

Framtidsutsikter

I alle yrker, uansett bransje, er det behov for å gjøre ting mer effektivt, enten det er gjennom å skape nye varer, levere nye tjenester eller å gjøre produksjonsprosesser mer effektive. Innovasjon og ledelse vil forberede enhver elev på dette svært aktuelle behovet og binder en ikke opp til én konkret bransje eller ett konkret yrke, men gir en bred plattform for de utdannings- og yrkesvalgene som skal tas i de nærmeste årene etter fullført videregående skole. 

Yrkesfag og studieforberedende

Svært mange utdanningstilbud i Norge, som spesielt fokuserer på entreprenørskap og innovasjon, baserer seg på plattformen med Studiespesialisering. Vi benytter den yrkesfaglige plattformen Salg, service og reiseliv. Tilbudet vi gir er et treårig løp som gir generell studiekompetanse, der vi får flere muligheter til å anvende gjennomgått teori.

Reelle problemstillinger

Elevene blir, i større grad enn i et studiespesialiserende løp, gitt anledning til å bli godt kjent med arbeidslivet og de reelle utfordringene de står ovenfor. Disse blir trukket inn i prosjekter og samarbeid for å kunne skape en større forståelse hos elevene. Dette er noe vi allerede har fått bekreftet gjennom resultater elevene oppnår på eksamen og der vi de siste årene har elever som, i tillegg til vårt treårige løp, har tatt to fag på høyskolenivå, med gode resultat.

Fokus på innovasjon og oppdrag fra næringslivet

Vi driver også, som mange andre utdanningstilbud, med ungdomsbedrift som en pedagogisk metode, men vi stiller krav til innovasjon i idéfasen og produktutviklingen. I tillegg driver elevene klassens ungdomsbedrift som skal arbeide med faglig relevante oppdrag fra bedrifter og organisasjoner. Dette kan dreie seg om å gjennomføre markedsundersøkelser, etterfulgt av analyse og forslag til tiltak. Dette handler også svært mye om å anvende gjennomgått teori på en mest mulig reell måte. 

Litteratur

Selv om vi tar utgangspunkt i plattformen til Salg, service og reiseliv, så benytter vi litteratur som tar fagene «et steg videre», for eksempel markedsførings-, administrasjons- og økonomilitteratur fra studiespesialiserende utdanning.

Dette utdanningsprogrammet gir deg:

•    Generell studiekompetanse - du kan søke til høgskoler og universitet
•    Kompetanse i entreprenørskap, markedsføring, økonomi og administrasjon

Søke til oss

Når du skal søke Innovasjon og ledelse skal du velge programområde "Salg, service og reiseliv- Entreprenørskap".
Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon om dette fremtidsrettede utdanningstilbudet

Snarveier

Kontakt