Skolemiljø

Skolemiljø handler om hvordan ansatte og elever oppfører seg mot hverandre på skolen. Det er ikke mulig å lage detaljerte regler og forventninger til all oppførsel, men du som elev har rett et skolemiljø som er trygt og godt, og som fremmer helse, trivsel og læring (se Opplæringslova kapittel 9A for elevenes rettigheter).

Over 1000 mennesker har arbeidsdagen sin ved Romsdal videregående skole, enten som elev eller ansatt. Når så mange er samlet på ett sted, må vi ha kjøreregler. Opplæringslova regulerer mye av skolehverdagen, men vi har også skolereglementet som gjelder for alle elever i videregående skole i Møre og Romsdal.

I tillegg til skolereglementet har vi tre retningslinjer som elever og ansatte mener er viktigere ledestjerner i skolehverdagen: 

  • «Jeg er engasjert» betyr hos oss at jeg har en god grunnleggende innstilling med tanke på fag og innsats. Vi tar et felles ansvar for det gode skolemiljøet.
  • «Jeg bryr meg» betyr at elevene viser andre respekt og stiller opp for dem. Skolen er elevenes arbeidsplass – og det er lov å være god. Elevene er stolt av det de lærer og det de kan. Elevene tar vare på skolens omdømme, både hjemme, når de er ute i praksis og sammen med venner på skolen.
  • «Jeg er framtidsretta» betyr at elevene utdanner seg til morgendagens samfunn og tenker utvikling. Det elevene lærer på skolen skal gjøre dem ettertraktet og kvalifisert. 

Ordensreglementet

Alle elever ved Romsdal vgs har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø, som er rusfritt, fritt for mobbing, vold og annen krenkende adferd. 

De ulike reglement for videregående skoler i Møre og Romsdal gjelder for alle elever. Du finner ordensreglementet på nettsiden til Møre og Romsdal fylkeskommune. Lenke finner du nedenfor, på denne sida.

Ordensreglementet ble revidert i møte i Utdanningsutvalget den 10.11.14, sak UD-34/14 Reglement i orden og åtferd for elevar ved dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal.

Formålet med ordensreglementet er å skape samarbeid, trivsel, respekt og medansvar for alle i skolesamfunnet og legge grunnlaget for vurdering i orden og adferd.

Reglementet gir regler om elevenes retter og plikter, så langt de ikke er fastsatt i lov eller på en annen måte.

Reglementet inneholder regler om orden og adferd, regler om hvilke tiltak som skal kunne brukes mot elever som bryter reglementet, og regler om fremgangsmåten når slike saker skal behandles.

Alle har ansvar for å vise respekt og medansvar, og unngå eller hindre adferd som har negativ innvirkning på miljøet.

Elevenes "arbeidsmiljølov" 9A

Ressurser knyttet til elevenes arbeids- og skolemiljø er samlet på det åpne intranettet til Møre og Romsdal fylkeskommune. Du finner lenke til ressursene nederst på denne sida.

«Skolens psykososiale miljø» handler om hvordan ansatte og elever oppfører seg mot hverandre på skolen. Det er ikke mulig å lage detaljerte regler og forventninger til all oppførsel, men alle elever har en individuell rett til ikke å bli sjikanert gjennom krenkende ord og handlinger, som mobbing, vold, rasisme, diskriminering og utestenging. Det betyr at alle som arbeider på skolen, plikter å sørge for at ikke en eneste elev blir utsatt for slike ord og handlinger.

Nulltoleranse mot mobbing og krenkende handlinger

Ved Romsdal videregående skole er det nulltoleranse mot mobbing. Alle elever skal oppleve et inkluderende læringsmiljø som fremmer trygghet, helse, trivsel og læring.

Mobbing innebærer at en eller flere elever sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot en annen elev. Ved mobbing skjer dette gjentatte ganger, og den som blir utsatt, har vanskelig for å forsvare seg. Både vold, rasistiske utsagn, diskriminering og utestenging kan være krenkelser som benyttes i mobbing gjentatte ganger og over tid, og går ut over elever som har vansker med å forsvare seg.

Når vi blir kjent med en konkret mobbesak ved skolen, skal dette håndteres i samsvar med Opplæringslova og ordensreglementet.

Skolen har eget innsatsteam mot mobbing (SIM). Innsatsteamet gir råd i vanskelige saker, og kan hjelpe elever, lærere og ledere med løsning av konkrete mobbesaker. I innsatsteamet deltar rektor, avdelingsledere, rådgiver, miljøveileder og PPT.

Prosedyre i mobbesaker

Møre og Romsdal fylkeskommune har felles prosedyrer for skolenes arbeid med elevmiljøet. Disse gjelder også ved Romsdal vgs.

Alle ansatte har plikt til umiddelbart å gripe inn og stoppe tilfeller av vold ved skolen.

Ved Romsdal videregående skole arbeider vi aktivt forebyggende mot mobbing. Dette gjør vi bl.a. gjennom at vi sammen med elevene skaper et best mulig læringsmiljø. Ut over dette arbeider vi med:

  • Holdningsendring blant lærere i forhold til å se elevene som hele mennesker
  • Elevene har respekt for hverandre, lærerne og de rammene som er i skolehverdagen
  • Et høyt læringstrykk i timene
  • Økt trivsel
  • Økt motivasjon for læring

Du finner mer informasjon om mobbing og retningslinjer på Utdanningsdirektoratets sider nullmobbing.

Skolens visjon

Skolens visjon er «Sammen skaper vi framtida!».

Visjonen inspirerer oss hver dag til å skape et inkluderende læringsmiljø for elevene.

Læringsmiljøet skal være preget av respekt, tillit, ansvar, lojalitet, trygghet, omsorg og arbeidsglede. Vårt mål er at elevene ved Romsdal videregående skole skal bli ettertraktet og kvalifisert for framtida.

Snarveier

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.