Teknologi og industrifag og Elektro og datateknologi med studiekompetanse

Høsten 2018 startet Romsdal vgs et studieforberedende utdanningstilbud for 24 elever innen programområdene Elektro og datateknologi og Teknologi- og industrifag. Opplæringsløpet er 3-årig, og består av programfag, ekstra realfag og fellesfag. Denne kombinasjonen gir deg spesiell studiekompetanse, og du kan med noen få unntak komme inn på samtlige universiteter og høyskoler i Norge (unntakene er steder som krever kjemi eller biologi). Studieretningen er spesielt egnet om du ser for deg en videre utdanning som ingeniør/sivilingeniør.

Hos oss vil vi gi tilbud både innen Elektro og datateknologi og Teknologi- og industrifag. Programfagene vil gi deg en allsidig teknisk utdanning innen de fleste fagområdene en ingeniør trenger. Realfagene du vil få er matematikk og fysikk. Innen fellesfagene får du opplæring i de fagene du trenger for å få studiekompetanse

Opplæringstilbudet vil kreve en del egeninnsats, men gir samtidig mange valgmuligheter etter fullført skole. Den største fordelen kommer den dagen du som ferdig ingeniør skal søke jobb og kan vise til solid yrkeskompetanse innen fagområdet.

Romsdal videregående skole vil bli den eneste videregående skole i din region som kan gi dette utdanningstilbudet.

Vg1 Teknologi- og industrifag, studiekompetanse, 3-årig (Programområdekode: TPTIP1N----) (12 elever)
Vg1 Elektro og datateknologi, studiekompetanse, 3-årig (Programområdekode: ELELE1N----) (12 elever)

Vg2 Industriteknologi, studiekompetanse, 3-årig (Programområdekode: TPPIN2N----)
Vg2 Datateknologi og elektronikk, studiekompetanse, 3-årig (Programområdekode: ELELE2N----)

Vg3 Påbygg til studiekompetanse for yrkesfaglig utdanningsprogram (med kode PBPBY3N----). Denne klassen skal ha spesiell studiekompetanse uten biologi

Kontakt