Muntlig, muntlig-praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister

Læreplaner, kompetansemål og lærestoff

Det er kompetansemålene i læreplanen for det enkelte fag som bestemmer hva du kan bli spurt om til eksamen. De utgjør også grunnlaget for vurderingen av din eksamensbesvarelse. Læreplaner i fag

Det er ingen pensumlister eller leselister knyttet til læreplanene.
NDLA inneholder lærestoff for mange ulike fag som privatister kan bruke.

For privatister
Du er selv ansvarlig for å skaffe lærestoff og forberede deg til eksamen.

Om hjelpemidler til forberedelsesdelen

Nytt fra vår eksamen 21, er at det nå er tillatt med hjelpemidler under forberedelsesdelen.

 • Alle hjelpemidler er tillatt. Det vil si bøker, notater, nettressurser og kommunisering med andre, men ikke så det forstyrrer andre. For eksempel er det tillatt å skrive med andre, men ikke å snakke med andre, for det er forstyrrende.
 • Du er selv ansvarlig for å ha med nødvendige hjelpemidler.
 • På forberedelsesrommet får du utdelt spesielle forberedelsesark som du skal notere på og det er kun disse forberedelsesarkene du får ta med inn til sensorene.
 • Det er ikke tillatt å forlate forberedelsesrommet under forberedelsesdelen.

Oppmøte

 • På eksamensdagen møter du opp til tidspunkt og sted du har fått oppgitt. I privatistportalen finner du informasjon om oppmøte tid og eksamensrom ved å klikke på det registrerte faget ditt.
 • Alle eksamenskandidatene møter opp på samme tid. Du må derfor beregne litt ventetid på eksamensdagen. 
 • Når du møter opp, vil du få vite når det er din tur.

Dette må du ta med til eksamen

 • Gyldig legitimasjon som er norsk pass, norsk førerkort, norsk digitalt førerkort, norsk bankkort med bilde.
 • Svart eller blå penn og eventuelt andre skrivesaker.
 • Hjelpemidler du skal bruke under forberedelsesdelen.

Muntlig eksamen (M)

 • Kandidaten sitter på lukket rom, trekker oppgave og får 30 min til å forberede seg med hjelpemidler.
 • Kandidaten får ta med notatene fra forberedelsesdelen inn til sensorene.
 • Eksaminering (samtale/høring) inntil 30 min.

Muntlig-praktisk eksamen (MP)

 • Kandidaten sitter på lukket rom, trekker oppgave og får 45 min til å forberede seg med hjelpemidler.
 • Kandidaten får ta med notatene fra forberedelsesdelen inn til sensorene.
 • Eksaminering inntil 45 min.
Spesielt for eksamen i naturfag

Om kandidaten får i oppgave å gjøre forsøk avhenger av hva privatisten har sendt inn av leseliste og forsøksliste.

Spesielt for eksamen i kroppsøvingsfag/idrettsfag
 • Kandidaten sitter på lukket rom, får en oppgave og får 45 min til å planlegge og forberede seg med hjelpemidler.
 • 30 min praktisk del (det er ulikt hvordan den praktiske delen gjennomføres i de ulike fagene).
 • 15 min muntlig høring.

Under forberedelsesdelen vil kandidaten få en oppgave som skal planlegges og gjennomføres, forklare og vise hele eller deler i praktisk aktivitet. Det er vanlig at 4-6 kandidater utfører den praktiske delen samtidig. Under spillsekvensen innhenter vi objekter slik at vi får nok utøvere til to lag i valgt idrett. Rammene er kompetansemåla i læreplanen. Kandidaten blir spurt i andre deler av læreplanen.

Om kandidaten har en skade må du skaffe og ta med legeattest. Her bør det også stå konkret hva du er forhindret fra å delta på. Dette må meldes fra om på forhånd til eksamensansvarlig, slik at sensor og eksaminator lager praktiske oppgaver tilpasset skadens art.

Tverrfaglig praktisk eksamen (P)

 • Eksamen inneholder vanligvis en forberedelsesdag, en gjennomføringsdel og en dokumentasjonsdel. Sensorene vil kunne stille spørsmål underveis.
 • Kandidaten testes i kompetansemål fra alle programfagene innenfor programområdet.
 • På forberedelsesdagen møter kandidaten på skolen og får utdelt/trekke oppgave. Oppgaven skal være åpen og du velger selv hvordan du vil løse den. Alle hjelpemidler er tilgjengelig (frem mot eksamensstart, dagen etter). Du får 30 min til 1 time sammen med eksaminator til å forberede deg og planlegge gjennomføringen. Du kan stille spørsmål, men eksaminator kan ikke gi undervisning eller veiledning til hvordan du skal løse oppgaven.
 • På eksamensdagen kan eksamen vare inntil 5 timer og tar utgangspunkt i en kompleks praktisk arbeidsoppgave.

Karakterer og dokumentasjon

 • Eksamensresultatene blir offentliggjort i privatistportalen dagen etter avlagt eksamen (gjelder for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen).
 • Elever får tilgang til eksamensresultatet i VIS.
 • Privatister får tilgang til eksamensresultatet i privatistportalen.
 • Hvordan få nytt vitnemål eller kompetansebevis?
  Vitnemål og kompetansebevis sendes ikke ut automatisk etter privatisteksamen. Hvis du er/har vært elev ved en skole, tar du direkte kontakt med den skolen du sist var elev på for å få nytt vitnemål eller kompetansebevis. Dersom du aldri har vært elev ved en skole, ta kontakt med privatistskolen.

Snarveier