Muntlig, muntlig-praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister

Læreplaner, kompetansemål og lærestoff

Det er kompetansemålene i læreplanen for det enkelte fag som bestemmer hva du kan bli spurt om til eksamen. De utgjør også grunnlaget for vurderingen av din eksamensbesvarelse. Læreplaner i fag

Det er ingen pensumlister eller leselister knyttet til læreplanene.
NDLA inneholder lærestoff for mange ulike fag som privatister kan bruke.

For privatister
Du er selv ansvarlig for å skaffe lærestoff og forberede deg til eksamen.

Om hjelpemidler til forberedelsesdelen

Nytt fra vår eksamen 21, er at det nå er tillatt med hjelpemidler under forberedelsesdelen.

 • Alle hjelpemidler er tillatt. Det vil si bøker, notater, nettressurser og kommunisering med andre, men ikke så det forstyrrer andre. For eksempel er det tillatt å skrive med andre, men ikke å snakke med andre, for det er forstyrrende.
 • Du er selv ansvarlig for å ha med nødvendige hjelpemidler.
 • På forberedelsesrommet får du utdelt spesielle forberedelsesark som du skal notere på og det er kun disse forberedelsesarkene du får ta med inn til sensorene.
 • Det er ikke tillatt å forlate forberedelsesrommet under forberedelsesdelen.

Oppmøte

 • På eksamensdagen møter du opp til tidspunkt og sted du har fått oppgitt. I privatistportalen finner du informasjon om oppmøte tid og eksamensrom ved å klikke på det registrerte faget ditt.
 • Alle eksamenskandidatene møter opp på samme tid. Du må derfor beregne litt ventetid på eksamensdagen. 
 • Når du møter opp, vil du få vite når det er din tur.

Dette må du ta med til eksamen

 • Gyldig legitimasjon som er norsk pass, norsk førerkort, norsk digitalt førerkort, norsk bankkort med bilde.
 • Svart eller blå penn og eventuelt andre skrivesaker.
 • Hjelpemidler du skal bruke under forberedelsesdelen.

Muntlig eksamen (M)

 • Kandidaten sitter på lukket rom, trekker oppgave og får 30 min til å forberede seg med hjelpemidler.
 • Kandidaten får ta med notatene fra forberedelsesdelen inn til sensorene.
 • Eksaminering (samtale/høring) inntil 30 min.

Muntlig-praktisk eksamen (MP)

 • Kandidaten sitter på lukket rom, trekker oppgave og får 45 min til å forberede seg med hjelpemidler.
 • Kandidaten får ta med notatene fra forberedelsesdelen inn til sensorene.
 • Eksaminering inntil 45 min.
Spesielt for eksamen i naturfag

Om kandidaten får i oppgave å gjøre forsøk avhenger av hva privatisten har sendt inn av leseliste og forsøksliste.

Spesielt for eksamen i kroppsøvingsfag/idrettsfag
 • Kandidaten sitter på lukket rom, får en oppgave og får 45 min til å planlegge og forberede seg med hjelpemidler.
 • 30 min praktisk del (det er ulikt hvordan den praktiske delen gjennomføres i de ulike fagene).
 • 15 min muntlig høring.

Under forberedelsesdelen vil kandidaten få en oppgave som skal planlegges og gjennomføres, forklare og vise hele eller deler i praktisk aktivitet. Det er vanlig at 4-6 kandidater utfører den praktiske delen samtidig. Under spillsekvensen innhenter vi objekter slik at vi får nok utøvere til to lag i valgt idrett. Rammene er kompetansemåla i læreplanen. Kandidaten blir spurt i andre deler av læreplanen.

Om kandidaten har en skade må du skaffe og ta med legeattest. Her bør det også stå konkret hva du er forhindret fra å delta på. Dette må meldes fra om på forhånd til eksamensansvarlig, slik at sensor og eksaminator lager praktiske oppgaver tilpasset skadens art.

Tverrfaglig praktisk eksamen (P)

 • Eksamen inneholder vanligvis en forberedelsesdag, en gjennomføringsdel og en dokumentasjonsdel. Sensorene vil kunne stille spørsmål underveis.
 • Kandidaten testes i kompetansemål fra alle programfagene innenfor programområdet.
 • På forberedelsesdagen møter kandidaten på skolen og får utdelt/trekke oppgave. Oppgaven skal være åpen og du velger selv hvordan du vil løse den. Alle hjelpemidler er tilgjengelig (frem mot eksamensstart, dagen etter). Du får 30 min til 1 time sammen med eksaminator til å forberede deg og planlegge gjennomføringen. Du kan stille spørsmål, men eksaminator kan ikke gi undervisning eller veiledning til hvordan du skal løse oppgaven.
 • På eksamensdagen kan eksamen vare inntil 5 timer og tar utgangspunkt i en kompleks praktisk arbeidsoppgave.

Karakterer og dokumentasjon

 • Eksamensresultatene blir offentliggjort i privatistportalen dagen etter avlagt eksamen (gjelder for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen).
 • Elever får tilgang til eksamensresultatet i VIS.
 • Privatister får tilgang til eksamensresultatet i privatistportalen.
 • Hvordan får du nytt vitnemål eller kompetansebevis?
  Vitnemål og kompetansebevis sendes ikke ut automatisk etter privatisteksamen. Hvis du tidligere har vært elev ved en skole, tar du direkte kontakt med skolen du har vært elev på for å få nytt vitnemål eller kompetansebevis.
 • Dersom du aldri har vært elev ved en skole, tar du kontakt med dokumentasjon@mrfylke.no for å få kompetansebevis.

Snarveier