Rett til ny, utsatt eller særskilt eksamen?

Er du elev og har fått karakteren 1 på eksamen eller i standpunkt, eller hatt gyldig fravær fra eksamen, kan du ha rett til ny, utsatt eller særskilt eksamen. Du skal melde deg opp til den skolen du var elev ved da du hadde faget.

Dersom du får karakteren 1 på ordinær eksamen, har du rett til ny eksamen i faget. Da beholder du standpunktkarakteren.

Hvis du ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må du ta faget som privatist, og standpunktvurderingen i faget faller bort.

Dersom du har dokumentert gyldig fravær ved ordinær eksamen, særskilt eller ny eksamen, har du rett til å gå opp til utsatt eksamen. 

Dersom du ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må du ta faget som privatist. Da faller eventuelt standpunktvurderingen i faget bort. 

Hvis en elev har rett til å utsette eksamen i trekkfag, skal trekkingen av fag gjøres på ny.

Forfall til eksamen bli regnet som gyldig når du er hindret i å stille til eksamen, når hindringen er uventet og du selv ikke har skyld i hindringen. Det kan være akutt sykdom eller alvorlige hendelser som har oppstått for eksempel i familien. Eleven eller privatisten må legge frem dokumentasjon på dette. Dersom du blir syk og ikke kan møte til eksamen, må du straks kontakte lege for å få en legeerklæring.

Hvis du har fått karakteren 1 i standpunkt i et fag, har du rett til særskilt eksamen hvis du ikke er trukket ut til eksamen i faget. Det gjelder også for fag der det ikke blir holdt eksamen ordinært. 

Hvis du ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må du ta faget som privatist og standpunktkarakteren faller bort. Særskilt eksamen blir normalt holdt samtidig med utsatt og ny eksamen.

Oppmeldingsskjema

For å få gå opp til ny, utsatt eller særskilt eksamen, må du svare på tilsendt oppmeldingsskjema fra skolen, i god tid før fristen går ut.

Dokumenter