Idrettsfag

Idrettsfag

Er du interessert i idrett og ønsker idrettslig utvikling, eller er du bare glad i å være aktiv, da er idrettsfag ved Romsdal videregående skole et godt alternativ.

Vi kan tilby:

 • Engasjerte lærere som har høy kompetanse i fagene og på å utvikle unge idrettsutøvere
 • En praktisk og variert skolegang, med et balansert forhold mellom aktivitet og teori
 • Et godt og utfordrende miljø

Treningstilbudet

Romsdal videregående skole har høyt utdannede lærere/trenere innenfor toppidrettsfagene fotball, håndball, ski/skiskyting og individuelle idretter. For de utøverne som ønsker å satse innenfor individuelle idretter, vil vi ha et nært samarbeid med klubb/trener for å tilrettelegge treningstilbudet på en optimal måte. I tillegg tilbyr vi breddeidrett for de som heller ønsker å prøve ut flere ulike idretter.

Skolen arrangerer 4 – 5 treningsøkter pr. uke fordelt på grunntrening, spesialidrett og aktivitetslære. Romsdal videregående skole disponerer Fuglsethallen med tilhørende styrkerom, Træffhallen (fotball og håndball), Reknes kunstgress, Tostenplassen kunstgress og Moldebadet,  i tillegg har vi kort vei til Moldemarka.

Idrettsfag gir deg:

 • Generell studiekompetanse - du kan søke til høgskoler og universitet
 • Kompetanse i idrettsfag – teori og praksis 

Fellesfag

 • Det er viktig å være klar over at det er generell studiekompetanse som er målet med denne utdanningen og at du må prioritere disse fagene på lik linje med programfagene (idrettsfagene)
 • Som 2. fremmedspråk tilbyr vi tysk 1, tysk 2, fransk 2 og spansk 2 (under forutsetning at det er nok elever som velger de ulike språkgruppene)NB! De som ikke har 2. fremmedspråk i 10. klasse, må ha språk alle tre årene på videregående for å få generell studiekompetanse, de kan dermed ikke ha valgfritt programfag på VG3.

Vi tilbyr både praktisk- og teoretisk matematikk, faget velges etter en prøveperiode på høsten.

Programfag

Idrettsfagene er inndelt i to kategorier, felles og valgfrie programfag. De felles programfagene er:

 • Treningslære er et grunnleggende fag i forståelse av teoretiske forhold som påvirker prestasjonsutvikling i idrett.
 • Idrett og samfunn tar for seg idretten sett fra et samfunnsperspektiv.
 • Treningsledelse vil utdanne deg til treningsleder.
 • Aktivitetslære er den praktiske delen av de obligatoriske programfagene som består av grunntrening, friluftsliv og emnekurs innenfor ulike idretter. 

  I valgfrie programfag kan du velge mellom:

 • Toppidrett: Et tilbud til elever som ønsker å fordype seg i en valgt idrett. Her vil en få trene i sin idrett i skoletiden. Skolen har grupper med egne lærere i fotball, håndball, ski/skiskyting og individuelle idretter.  Vi har bl.a egen jentegruppe i fotball. Elever som er aktive i andre idretter får også oppfølging av lærere på skolen. Vi har et nært samarbeid med klubb/trener for å tilrettelegge treningstilbudet til eleven på en optimal måte.
 • Breddeidrett: Et tilbud til elever som er glad i idrett, men som ikke ønsker å fordype seg i en bestemt idrett, anbefaler vi å velge breddeidrett. Her vil en få innføring i mange ulike idretter gjennom skoleåret som bl.a ulike ballspill, turn, kajakk, klatring, dans, spinning, samt mye mer. I tillegg vil elevene i breddeidrett gjennomføre basistrening, fysisk aktivitet rettet mot helsefremmende trening og aktivitet som kan forebygge idrettsskader.
 • Friluftsliv: Her vil det bl.a. bli arrangert overnattingsturer og en vil få opplæring i å være veileder av friluftlivsgrupper.

Elever på Vg1 må velge mellom toppidrett og breddeidrett. På Vg2 og Vg3 velger elevene mellom toppidrett, breddeidrett og friluftsliv. Når elevene har valgt enten toppidrett, breddeidrett eller friluftsliv, så må en ha dette faget hele skoleåret. En velger om en vil ha det samme faget alle tre årene, eller om en vil skifte for eksempel fra toppidrett på Vg1 til breddeidrett på Vg2.

Diverse annen informasjon

 • Hvis du er på et nasjonalt toppnivå i din idrett, kan du legge ved vedleggsskjema m/attester (se www.vigo.no) og søke om å bli vurdert til inntak i en kombinasjon av karakterer og idrettsprestasjoner.
 • På Vg3 drar elevene på treningsleir til varmere strøk. Dette forutsetter innsamling (dugnader m.m) av penger i løpet av Vg1 og Vg2. De tre siste årene har Vg3 klassene vært 8 dager i Barcelona.

Vi tar inn to klasser à 27 elever hver år = 54 elever

Kontakt